Přejít na hlavní obsah

Vědci poodhalili tajemství dlouhověkosti slepce

Odborníci z institutu CEITEC MU zkoumali hlodavce slepce galilejského, který se vyznačuje dlouhověkostí a odolností vůči rakovině.

Slepec.

Mezinárodní tým vědců z institutu CEITEC Masarykova univerzita a jejich kolegové z Ruska a Izraele zkoumali adaptivní imunitu slepce galilejského. Tento hlodavec je velmi pozoruhodný z hlediska své dlouhověkosti, zdraví a odolnosti vůči rakovině. Vědci odhalili u slepce galilejského neočekávané uspořádání specifické imunity. 

V studii se tedy vědci zaměřili na prostudování imunity jedinečného organismu s názvem slepec galilejský. Tento podzemní hlodavec, vzhledem podobný krtkovi, obývá oblast východního Středomoří. Podobně jako další slavný hlodavec, rypoš lysý, se slepec galilejský dožívá extrémně dlouhého věku. Tento hlodavec žije až dvacet let, což je desetkrát delší doba než u jeho blízce příbuzných druhů, jako jsou myši a potkani. Kromě toho se slepec galilejský a rypoš lysý vyznačují pozoruhodnou odolností vůči rakovině. Ačkoli oba dva druhy sdílejí tyto jedinečné vlastnosti, jsou evolučně vzdálené a vytvořily si rozdílné molekulární mechanismy.

Stárnutí imunitního systému je jedním z kritických faktorů zvýšené náchylnosti k nemocem spojené s pokročilým věkem. Specifická neboli získaná imunita je založená na imunitní paměti. Tato imunitní paměť je zajištěná díky paměťovým B buňkám, které prošly procesem klonální expanze specifickým v odpovědi na specifický patogen. Dále závisí na pomocných (efektorových) T-buňkách a zejména na expandovaných liniích cytotoxických T-lymfocytů, které mohou v těle přetrvávat měsíce, roky nebo dokonce celý život. Tyto již „poučené“ paměťové buňky nás účinně chrání před opakujícími se infekcemi.

Současně to ale znamená, že se stárnutím může naše adaptivní imunita nahromadit břemeno předchozích chybných rozhodnutí, ke kterým v minulosti v organizmu došlo. Dochází tak k takzvanému „inflammaging“, což je vznik systémového chronického zánětlivého prostředí, které se objevuje během stárnutí organismu a napomáhá ke vzniku některých chorob souvisejících s věkem včetně kornatění cév, cukrovky 2. typu a rakoviny.

Spolupracující izraelská laboratoř zkoumá slepce galilejského již mnoho let. „Během celého pozorovacího období, které trvalo několik desetiletí, nevykazovala kolonie slepce, čítající několik stovek zvířat žijících ve viváriu, žádné případy vzniku spontánních nádorů. Izraelští vědci navíc objevili, že slepec galilejský se vyznačuje zcela výjimečnou odolností vůči rakovině uměle vyvolané pomocí chemických látek. Již mnoho let studujeme funkci získané imunity během stárnutí a nemoci, včetně rakoviny, a tato mezinárodní vědecká spolupráce nám umožnila rozklíčovat imunitní organizaci v tomto výjimečném nemodelovém organismu, “ vysvětluje jedna z členek výzkumného týmu Olga Britanova.

Vědci odhalili, že slepec galilejský má nečekané uspořádání získané imunity. Nejpozoruhodnějším poznatkem bylo, že se s věkem slepce galilejského nehromadily velké klonální expanze paměťových T-buněk, jako tomu je u lidí a myší. Navíc exprese klíčových transkripčních faktorů, které řídí diferenciaci a dělení T buněk a produkci cytotoxinů zůstala nízká po celý život slepce galilejského. Malý repertoár imunoglobulinů u tohoto živočicha pak naznačil kratší paměť B lymfocytů.

„Adaptivní imunita slepce galilejského zřejmě preferuje udržovanou funkční a receptorovou rozmanitost před specializovanou dlouhodobou pamětí. Právě tato jedinečná organizační strategie pravděpodobně stojí za mimořádnou dlouhověkostí a zdravým stárnutím tohoto zvířete," uzavírají výzkumníci Dmitriy Chudakov a Olga Britanova. 

Výsledky jejich vědecké studie byly publikovány v prestižním odborném časopise Nature Aging. V budoucnu plánují vědci ještě hlouběji prozkoumat biologii a imunitní systém slepce galilejského pomocí nejmodernějších experimentálních a výpočetních metod.

Hlavní novinky