Přejít na hlavní obsah

Podpořte vědce z MU v soutěži Český VŠEVĚD

Letošní ročník Noci vědců přichází s novou soutěží Český VŠEVĚD. O titulu Vševěda se uchází i čtyři vědci z MU, které můžete podpořit svými hlasy na Facebooku.

O titul Vševěda se uchází dvě vědkyně a dva vědci z MU.

Předat nadšení pro vědu. To je smyslem nové soutěže Český VŠEVĚD, která se v rámci Noci vědců letos koná poprvé. Vědkyně a vědci se do soutěže mohli zapojit natočením krátkého videa, ve kterém stručně a srozumitelně představí publiku sebe a svůj výzkum.

O titul Vševěda se nakonec bude ucházet pětatřicet soutěžících. Za Masarykovu univerzitu se do soutěže přihlásili dvě vědkyně a dva vědci. Rovnou tři z nich jsou z Ekonomicko-správní fakulty MU: Andrea Holešinská, Markéta Novotná a Petr Halámek. Ze Středoevropského technologického institutu Masarykovy univerzity (CEITEC MU) se o přízeň diváků uchází Luboš Brabenec.  

V soutěži je můžete podpořit svými hlasy v události na Facebooku. Hlasuje se pomocí „To se mi líbí“, a to vždy od pondělního dopoledne do neděle pro vybranou dvojici až trojici vědců. Z hlasování veřejnosti vzejde dvanáct nejlepších popularizátorek a popularizátorů vědy. Z nich poté ještě odborná porota vybere šest finalistů, kteří své výzkumy zábavným způsobem představí formou science slamu na finálovém večeru 13. září v Univerzitním kině Scala. 

Markéta Novotná z Ekonomicko-správní fakulty MU.

Markéta Novotná působí a v Institutu pro dopravní ekonomii, geografii a politiku ITREGEP. „Na fakultě se zabývám spotřebitelským chováním v cestovním ruchu a jeho důsledky pro udržitelný rozvoj,“ popisuje své zaměření Novotná.  

Tématem jejího soutěžního videa jsou rozhodovací procesy, které předchází cestám na dovolenou. Zmiňuje v něm faktory, které ovlivňují kdy, kam a jak na dovolenou vycestujeme a také důsledky konečných rozhodnutí. 

Svými hlasy můžete Markétu Novotnou podpořit v týdnu od 18. do 24. dubna.

Andrea Holešinská z Ekonomicko-správní fakulty MU.

Andrea Holešinská je kolegyní Markéty Novotné z Katedry regionální ekonomie a správy ESF MU a z ITREGEP. „V rámci oboru cestovní ruch se specializuji na politikou cestovního ruchu a na destinační management. V prvním případě zkoumám podmínky a přístupy pro realizaci cestovního ruchu a v tom druhém se zaměřuji na konkrétní aktivity a procesy rozvoje cestovního ruchu v destinaci,“ říká Andrea Holešinská.  

Ve svém soutěžním videu velmi zjednodušeně prezentuje podstatu destinačního managementu, tj. komunikaci, koordinaci a spolupráci s aktéry cestovního ruchu v destinaci. Video také poukazuje na to, že v každé destinaci je rozvoj cestovního ruchu odlišný, což je důvod, proč stojí za to se destinačním managementem zabývat. 

Pro video Andrei Holešinské můžete hlasovat v týdnu od 16. do 22. května.

Petr Halámek z ESF MU.

Petr Halámek působí také na Katedře regionální ekonomie a správy ESF MU. „Zabývám se finančním a ekonomickým hodnocením rozvojových projektů,“ popisuje svou činnost na Masarykově univerzitě Petr Halámek.   

Ke svému videu využil LEGO, populární dětskou stavebnici. Lego panáčci se v jeho příspěvku rozmýšlí, zda si mají postavit rozhlednu nebo skate park. Halámek tím zjednodušeně představuje proces rozhodování u rozvojových projektů.

Hlasovat pro video Petra Halámka se bude od 30. května do 5. června.

Luboš Brabenec z CEITEC MU.

Luboš Brabenec je psycholog a člen výzkumné skupiny Aplikované neurovědy v CEITEC MU. Ve svém výzkumu se zaměřuje především na nemotorické symptomy Parkinsonovy choroby, na neinvazivní mozkovou stimulaci a neurodegenerativním onemocněním. „Vzhledem k rychlému stárnutí populace je výzkum neurodegenerativních onemocnění stále důležitější a důležitější. Naše práce pomáhá pochopit patofyziologické mechanismy Parkinsonovy a Alzheimerovy choroby. V našem výzkumu se zaměřujeme především na neinvazivní mozkovou stimulaci, která má pozitivní účinky na příznaky těchto onemocnění a má potenciál zlepšit kvalitu života starších pacientů,“ říká Luboš Brabenec.

Jeho soutěžní video pojednává o tom, jak funguje neuroplasticita a jak jí můžou ovlivnit různé druhy neinvazivní mozkové stimulace.

Video Luboše Brabence bude o divácké hlasy usilovat v týdnu od 20. do 26. června. 

Na soutěž naváže samotná Noc vědců. Letos se koná v pátek 30. září a její hlavní téma se nazývá Všemi smysly. Cílem tohoto ročníku bude bořit mýty o vědcích a vědkyních jako lidech zavřených v laboratořích a ukázat nejširší veřejnosti, že vědci jsou „obyčejní lidé“, kteří dělají práci přínosnou pro společnost, dokážou ji poutavě představit, ale také se dovedou bavit.

 

 

Hlavní novinky