Přejít na hlavní obsah

Snídaně s vědcem přinášejí lidské příběhy i motivaci k vědecké práci

Sérii Research Breakfast začala v jarním semestru organizovat Lékařská fakulta Masarykovy univerzity. Květnovým hostem se stal rektor Martin Bareš.

Research Breakfast se konají v knihovně univerzitního kampusu.

„Naší ideou je sdílet zajímavé příběhy lidí, kteří už něco zažili a mohou motivovat kolegy, kteří jsou na začátku své vědecké kariéry,“ uvedl iniciátor ranních rozhovorů a zároveň moderátor Research Breakfast (Snídaně s vědcem) Tomáš Kašpárek, proděkan lékařské fakulty pro vědu a doktorské studium. K prvním dotazovaným patřili na začátku semestru například výzkumník Tomáš Bárta s histologem a embryologem Alešem Hamplem, dále Tomáš Kašpárek debatoval s molekulárním biologem Zdeňkem Andrysíkem, který se na fakultu vrátil po několikaletém působení v USA.

„Zajímají nás zahraniční zkušenosti i výzkum, vždy jde o spontánní rozhovory. Pro mne je zásadní, aby zazněl příběh a mohli jsme posluchačům něco předat. Pak už záleží na situaci, jestli se více věnujeme hodnocení vědy, aplikovanému výzkumu nebo samotnému životnímu příběhu. Zároveň chceme prezentovat klíčová témata, kterými fakulta žije. Jedním z nich proto pro nás byla i příprava projektů GA ČR,“ uvedl Tomáš Kašpárek.

Rektora Martina Bareše představil jako člověka, který získal své cenné zkušenosti ve světě v rámci Fulbrightova stipendia v USA na University of Minnesota. „Bylo zajímavé dostat možnost srovnávat český a americký vzdělávací systém,“ zavzpomínal Martin Bareš, jehož specializací je neurologie. Uvedl, že do USA odcestoval už s rodinou, což nebylo úplně jednoduché, nicméně v univerzitním prostředí se setkal s obrovskou vstřícností a pestrou škálou možností zapojit se do komunitního života univerzity. Profesně pak pro něj byla důležitá perspektiva věnovat se vědě a být s oborem v neustálém kontaktu, navíc v rámci tamního nemocničního systému. V Americe zažil zdravé konkurenční prostředí, které považuje pro kariéru každého vědce za velmi důležité. „Je to zkušenost, kterou bych doporučil každému,“ uvedl Martin Bareš. Pobyt v USA se pro něj pak stal inspirací, jak na Masarykově univerzitě realizovat excelentní vědu.

Rektor Martin Bareš po besedě v debatě se studenty.

Řadu svých poznatků využil po návratu i na pozici děkana lékařské fakulty. Jednou z vizí, kterou se mu v této pozici podařilo realizovat, je mimo jiné moderní Simulační centrum Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Svou současnou pozici rektora Martin Bareš definoval jako nikdy nekončící práci poté, co se ho Tomáš Kašpárek zeptal na wellbeing a sladění osobního a profesního života. Zmínil zároveň to, že vysoké pracovní tempo kompenzuje spánkem, časem stráveným s rodinou a možností být venku mimo kancelář i setkáváním s lidmi. Poslední jmenované zažil nedávno díky celouniverzitní akci MUNI DAY.

Během setkání, které se neslo v neformální a přátelské atmosféře, Martin Bareš také naznačil, jak vidí svou budoucnost za tři roky, kdy na postu rektora skončí. „Chci se věnovat své odborné profesi, práci v nemocnici a dalšímu vzdělávání našich budoucích kolegů a kolegyň v medicíně,“ řekl. Rád by navázal i na svou předchozí vědeckou práci v oblasti získávání grantů a přístupů ke špičkovému výzkumu.

V sérii ranních posezení s vědci, akademiky i studenty, která se odehrávají v angličtině, bude lékařská fakulta pokračovat i v dalším akademickém roce. V plánu je pořádat besedy jednou měsíčně. „V červnu chystáme rozhovor s kolegyní Lenkou Bešše, která přišla na naši fakultu ze Švýcarska, aby zde založila vlastní výzkumnou skupinu. Zajímá nás její pohled na fakultu a práci zvenčí i srovnání zkušeností u nás a ve světě. To vše nás může inspirovat,“ naznačil Tomáš Kašpárek.

Hlavní novinky