Přejít na hlavní obsah

Využití počítačů při zpracování přirozeného jazyka

Image Ve dnech 6.–10. září  se v brněnském hotelu Continental konal  již 13. ročník mezinárodní konference Text, Speech and Dialogue TSD 2010. Konferenci organizovala Fakulta informatiky MU v Brně ve spolupráci s Fakultou aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni.

Od svého založení se konference postupně vyvinula ve významné celosvětové fórum pro prezentaci nových vědeckých výsledků a výměnu zkušeností v oblasti počítačového zpracování přirozeného jazyka. Sborník konference vychází pravidelně v nakladatelství Springer-Verlag v řadě Lecture Notes in Artificial Intelligence (LNAI).

Konference se primárně zabývá využitím počítačů při zpracování mluveného i psaného jazyka, dialogových systémů a souvisejících oborů blízkých umělé inteligenci. Dílčími tématy jsou např. zpracování rozsáhlých souborů textových informací, vytváření jazykových korpusů a jazykových modelů, syntéza a rozpoznávání řeči, vytváření uživatelsky přívětivých rozhraní pro komunikaci člověka s počítačem, a v neposlední řadě také problematika vývoje dialogových informačních systémů komunikujících s uživatelem s využitím psané i mluvené formy přirozeného jazyka.


Image
Prof. B. Jelínek na konferenci TSD 2010. K hlubokému zármutku všech účastníků konference tento vynikající světový vědec a skvělý člověk zesnul krátce po návratu z konference. Foto: Archiv pořadatelů konference TSD 2010.
Letošního ročníku se zúčastnilo 104 účastníků z celkem 24 států světa. Zvané přednášky byly prezentovány špičkovými světovými odborníky. Šlo o přednášku Johna Carolla z  University of Sussex  “Parsing and Real-World Applications“, Christiane Fellbaum z Princeton University  „Knowledge for Everyman“ a Miroslava Novaka z T.J. Watson Research Center „Evolution of the ASR Decoder design“. V průběhu konference dále zaznělo mnoho zajímavých příspěvků a byla prezentována řada  posterů. Vědecký program konference byl doplněn o výlet na Milotický zámek spojený s exkursí ve Valtických vinných sklípcích.

Konference se setkala mezi účastníky se širokou pozitivní odezvou a jasně prokázala stále se zvyšující zájem o tuto neobyčejně zajímavou a důležitou vědní oblast. Účastníci konference pozitivně hodnotili úroveň organizace a programu konference a vyjádřili uznání organizátorům. I tentokrát se Fakulta informatiky MU osvědčila v organizování významných mezinárodních konferencí a potvrdila své dobré jméno mezi evropskou a světovou vědeckou komunitou.

Mluvíme-li o konferenci TSD 2010, musíme zmínit jméno profesora Bedřicha Jelínka (v USA známého jako Frederick Jelinek), jenž byl od začátku existence konference TSD čestným předsedou jejího programového výboru. Profesor Jelínek patřil k světovým hvězdám v oblasti automatického rozpoznávání mluvené řeči a jeho práce, kterou vedl ve firmě IBM, měla průlomový charakter a posunula naše poznání v daném směru výrazně kupředu.    

Smutná zpráva je, že prof. Jelínek po ukončení konference TSD odcestoval zpět do Spojených států na svou mateřskou univerzitu J. Hopkinse v Baltimore, kde v pondělí 13. září po celodenní výuce zemřel na selhání srdce. Rádi bychom takto vyjádřili svůj smutek nad odchodem skvělého vědce a člověka, který zanechal svou stopu i na Masarykově univerzitě.


Hlavní novinky