Přejít na hlavní obsah

Studenti otestují svůj prototyp v kosmické agentuře

Experiment ve výzkumném středisku v nizozemském Noordwijku ukáže, jak se jejich zařízení chová v hypergravitaci.

Studenti z MU provedou vědecký experiment ve výzkumném středisku ESA v Nizozemsku. Na velké centrifuze tam lze dosáhnout vysokého přetížení až 20 g. Foto: ESA.

Doktorandi z Přírodovědecké fakulty MU provedou vědecký experiment ve výzkumném středisku Evropské kosmické agentury (ESA) v Noordwijku v Nizozemsku. Budou tam zkoušet unikátní systém GRAVARC, který může otevřít cestu k přípravě nových materiálů s jedinečnými vlastnostmi. Doposud mohli zařízení testovat jen v běžných gravitačních podmínkách, nyní ho vyzkoušejí také v tzv. hypergravitaci.

Experimenty s přípravou materiálů v různých přetíženích a ve stavu beztíže jsou podle odborníků velmi zajímavou a ne zcela prozkoumanou oblastí základního výzkumu. „Zařízení GRAVARC umožní připravit uhlíkové nanokompozitní materiály, které budou následně analyzovány. Tyto materiály zahrnující například uhlíkové nanotrubky, nanočástice a fullereny se dnes těší velké vědecké pozornosti díky možnému budoucímu použití v mechanice, mikroelektronice či medicíně,“ vysvětlil Vít Kudrle z ústavu fyzikální elektroniky, který je odborným garantem projektu.

Projekt GRAVARC, jehož autory jsou studenti oboru fyzika plazmatu Jiří Šperka a Pavel Souček, se úspěšně kvalifikoval do kampaně Spin Your Thesis!. Ta je každoročně vyhlašována Evropskou kosmickou agenturou a umožňuje univerzitním studentům provést vlastní vědecký experiment právě ve výzkumném středisku ESA v Nizozemsku. Na velké centrifuze tam lze dosáhnout vysokého přetížení až 20 g. Pokud by takové přetížení působilo na člověka o hmotnosti 80 kilogramů, pociťoval by tíhu o velikosti přibližně 1,6 tuny. „Na světě není mnoho zařízení, která jsou schopná tak vysoké přetížení generovat a zároveň operovat s vědeckými experimenty,“ řekl Šperka.

Odborníci z ústavu fyzikální elektroniky systém GRAVARC dokončí během června. „Tato unikátní aparatura kombinuje řídicí elektroniku, vysokonapěťovou výbojovou část a několik diagnostických metod do kompaktního celku schopného vydržet vysoká přetížení,“ doplnil Jiří Šperka. Sestavený přístroj vyzkoušejí doktorandi nejprve v laboratořích Masarykovy univerzity za běžných gravitačních podmínek. V září se pak přesune do Noordwijku, kde bude zabudován do gondoly centrifugy a kde začnou unikátní měření v hypergravitaci.

Projekt je podporován a financován ze zdrojů MU, ESA a České kosmické kanceláře.

Hlavní novinky