Přejít na hlavní obsah

Neznámé živočichy jde najít i v Česku

Díky univerzitnímu výzkumu známe pět nových druhů mušek. Mimo jiné i z jihomoravského Podyjí.

Pět nových druhů mušek popsali Markéta Omelková a Jan Ježek díky výzkumu, na němž spolupracovala Masarykova univerzitaEntomologický ústav Národního muzea v Praze. Jedním z nich je moucha Trichomyia hardeggensis, která byla zatím zaznamenána pouze v Národním parku Podyjí nedaleko vyhlídky Hardegg. Muška z čeledi koutulovitých se zařadila mezi sedm dalších druhů podčeledi Trichomyinae, které se vyskytují v Evropě.

„Pro tyto mouchy je charakteristický typ prostředí, v němž se vyvíjejí. Jde převážně o lokality starých lesních porostů s rozkládající se dřevní hmotou,“ uvedla Omelková, dnes už absolventka přírodovědecké fakulty. Na objevu nových druhů se však podílela ještě jako studentka.

Koutulovití jsou asi dva až tři milimetry malé, hustě ochlupené mušky. Nový druh z Podyjí, který výzkumníci popsali na základě jediného nalezeného samce, se od dosud známých druhů této podčeledi liší strukturou genitálu samce, žilnatinou křídla, počtem článků tykadel či jejich tvarem.

Výzkum larev i dospělých jedinců dvoukřídlého hmyzu, konkrétně čeledi koutulovití (Psychodidae), je na univerzitě součástí rozsáhlého výzkumu drobných vodních bezobratlých živočichů, měkkýšů a rostlin, které se vyskytují na pramenných slatiništích v části Západních Karpat. Vědci zkoumají lokality na moravsko-slovenském pomezí, v pohořích Bílých Karpat, Beskyd a Kysucí.

Nový druh mouchy koutule, která byla objevena v Národním parku Podyjí.
Kromě Trychomyia hardeggensis popsali nově také druh Philosepedon dumosum, který se vyskytuje v Podyjí, Železných horách a Jeseníkách a také Philosepedon perdecorum v Bílých Karpatech, poblíž Dobrušky a v Nizozemsku. Pouze v Bílých Karpatech našli pak druh Pneumia kabelaki. Upravili také popis druhu Pneumia isabellae, který žije v Luxemburgu a nově byl nalezen i ve Slovinsku. Navíc si připsali také objev z exotičtějších krajin, a to konkrétně z Maroka, kde popsali novou mouchu Pneumia toubkalensis.

Cesta k popsání nového druhu
Od odchytu k popsání nového druhu je dlouhá cesta. „Trvalo nám to asi tři roky. Chycené dospělé jednice jsme museli roztřídit a určit do úrovně čeledí, já jsem se pak zaměřila na určení čeledi koutulovitých do druhové úrovně. Preparace a focení určujících znaků u předpokládaných nových druhů trvalo rok. Další měsíce zabralo kreslení morfologických znaků samců, konzultace se zahraničními odborníky a srovnávání s doposud popsanými druhy,“ dodala Omelková. Obdobný čas trvalo i určení odebraných larev z moravsko-slovenského pomezí.

„Najít nový druh koutule v Česku je mnohem obtížnější než například v orientální oblasti. Objevy tak byly odměnou za pracný a časově náročný výzkum,“ zdůraznila Omelková.

Hlavní novinky