Přejít na hlavní obsah

Cenu ministra školství obdržely dvě absolventky MU

Ocenění dnes dostaly Veronika Štěpánková z Přírodovědecké fakulty MU a Terezie Mandáková z Ceitecu MU.

Veronika Štěpánková přebírá cenu od ministra Dalibora Štyse.

Dvě absolventky Masarykovy univerzity dostaly cenu ministra školství pro vynikající studenty a absolventy. Ocenění dnes převzala Veronika Štěpánková z Centra pro výzkum toxických látek v prostředí Přírodovědecké fakulty MU. Cenu získala také Terezie Mandáková z Výzkumné skupiny Cytogenomika rostlin Ceitecu MU.

Veronika Štěpánková obdržela cenu za mimořádné vynikající studijní výsledky v doktorském programu biochemie a Terezie Mandáková v oboru obecná a molekulární genetika.

„Studenti Masarykovy univerzity jsou už v době svého studia zapojení do práce špičkových vědeckých týmu a podílí se na výzkumu mezinárodního významu, což jim otevírá cestu pro budoucí úspěšnou vědeckou kariéru,“ řekla prorektorka Ivana Černá.

Štěpánková se zabývá studiem enzymů, tedy bílkovin, které ovlivňují chemické reakce, a jejich využitím při likvidaci škodlivých látek v životním prostředí. Konkrétně studuje, v jakém prostředí mohou enzymy dobře účinkovat. Při jejich průmyslovém využití totiž musí být zajištěno jejich fungování v jiném než přirozeném prostředí, většinou v různých rozpouštědlech.

„Polutanty jsou produkty lidské činnosti, které nejsou přírodě vlastní. Ta nemá mechanismy, jak je odbourávat, a proto zůstávají ve vodě a v půdě. My hledáme enzymy, které by tyto látky zpracovávaly na méně škodlivé složky,“ popsala Štěpánková základní výzkum vědecké skupiny, v níž působí.

Mandáková se zabývá evolucí rostlinných chromozomů a genomů, v nichž je uložena veškerá genetická informace organismu. Téměř jako jediná na světě využívá ke svému studiu unikátní metodu malování chromozomů u rostlin, která umožňuje porovnávání struktur genomu různých druhů.

Pomocí této metody vědci usuzují, které úseky chromozomů měly různé druhy rostlin dříve společné a jak se v evoluci přestavovaly. Výsledky vědecké práce Mandákové, publikované v řadě vysoce impaktovaných časopisů, jsou výjimečné i v celosvětovém měřítku. Absolventka se intenzivně věnuje nejen výzkumu a studiu, vysoce hodnocená je také její pedagogická práce.

Hlavní novinky