Přejít na hlavní obsah

Student vytvořil matematický vyhledávač

Informatik Martin Líška uspěl v soutěži ACM SPY.

Doktorand fakulty informatiky Maritn Líška.

Před čtyřmi lety vznikla Evropská digitální mate­matická knihovna, která slučuje dědictví tohoto oboru v podobě knih a článků na jednom místě. Její uživatelé v ní mohou vyhledávat informa­ce i pomocí speciálního systému, za jehož vývoj a vyhodnocení získal třetí místo v soutěži ACM SPY Martin Líška z fakulty informatiky.

Nynější doktorand začal systém pro vyhledá­vání matematických výrazů v dokumentech vy­víjet už při sepisování bakalářské práce. „Využijí ho především matematici, fyzici, informatici a ti, kteří potřebují hledat v odborných textech, v nichž tvoří velký objem dat matematika,“ při­bližuje systém Líška. Zájemci v něm vyhledávají pomocí vzorců a výrazů a získají přehled doku­mentů, v nichž se daný nebo do jisté míry po­dobný vzorec vyskytuje.

Ve světě se podle Líšky vyvíjí zhruba pět až deset podobných vyhledávačů, vyhodnocová­ním jejich efektivity se zabývají vědci na kon­ferencích. Líška se však ve své diplomové práci pokusil ohodnotit vlastní systém pomocí testo­vací kolekce. „Podle jejích výsledků funguje do­cela dobře,“ říká s úsměvem informatik.

Pro navrhování vyhledávače Líška údajně velkou znalost matematiky nepotřeboval, při jeho dalším rozvoji a především jeho evaluaci už jsou ale matematici nezbytní. „Při textovém vy­hledávání můžete poměrně jednoduše posoudit, jestli výsledek odpovídá tomu, co potřebujete. Když ale zadáte vzorec například o deseti pro­měnných, tak vyhodnotit, zda v desetistránko­vém dokumentu skutečně hledaná věc je a zda má výsledek nějaký informační přínos, je vý­razně složitější,“ podotýká Líška.

Od běžných vyhledávačů se liší hlavně tím, že nevyužívá lineární způsob vyhledávání, při němž se porovnává shoda textových řetězců, ale pracuje se s matematickou informací, která je strukturovaná. „Hledání shody je tedy mnohem složitější,“ dodává Líška.

Jak jeho vyhledávač hodnotí uživatelé, ještě neví. Vzhledem k jinému způsobu zadávání do­tazů podle něj zřejmě chvíli potrvá, než s ním začnou pracovat.

>> vyzkoušejte na eudml.org/search

Hlavní novinky