Přejít na hlavní obsah

Psychologové zkoumají vliv životního stylu na zdraví

Odborníci z filozofické fakulty hledají respondenty do rozsáhlého výzkumu. 

Proč se někteří lidé chovají zdravě a jiní ne? Psychologové zkoumají možné příčiny takového chování.

Jaké chování ohrožuje zdraví člověka a jaké ho naopak podporuje, chtějí v rozsáhlém výzkumu zjistit odborníci z Psychologického ústavu Filozofické fakulty MU. „Otázka zdraví už dávno není jen záležitostí biologickou, ale zohledňují se v ní také vlivy životního prostředí a sociální a psychologické faktory,“ uvedla vedoucí výzkumu psycholožka Jaroslava Dosedlová.

Dokazuje to podle ní mimo jiné nárůst civilizačních chorob, které se staly nejproblematičtější a nejrozšířenější příčinou úmrtí. „Kardiovaskulární choroby či onkologická onemocnění mají výraznou psychologickou složku a souvisejí s naším životním stylem,“ zdůraznila Dosedlová.

V současnosti psychologové sbírají data pomocí internetového dotazníku a jejich cílem je získat co nejvíc údajů od lidí všech věkových kategorií. Část respondentů, kteří budou vykazovat extrémní polohy v absolutním nestarání se či naopak maximální péči o své zdraví, pak osloví ještě k dalšímu výzkumu.

Cílem odborníků je mimo jiné ověřit platnost závěrů z podobně zaměřených světových výzkumů. „Zdraví významně ovlivňují psychologické faktory jako osobnost, schopnost pracovat se stresem či odolnost. Sledujeme tedy například vztah optimismu a pesimismu a zdraví podporujícího chování. Výsledky výzkumů ve Spojených státech a některých evropských zemí naznačují, že optimisté toho dělají pro vlastní zdraví více než pesimisté. Vysvětlujeme si to tak, že optimisté jsou obecně aktivnější a aktivněji tedy přistupují i ke svému zdraví,“ popsala část toho, co výzkumníky zajímá, psycholožka Dosedlová.

Právě tento vztah už psychologové ověřovali na skupině vysokoškoláků, ale na rozdíl od světových studií se v Česku nepotvrdil. „Proto chceme rozšířit výzkumný soubor o další věkové kategorie a zjistit, zda má optimismus skutečně vztah ke zdraví ovlivňujícímu chování, zda souvisí se zdravím samotným i dlouhověkostí nebo jde případně jen o kulturně podmíněnou záležitost, která pro českou populaci neplatí,“ uvedla Dosedlová důvody, proč chtějí v rámci výzkumu získat data od co největšího počtu lidí.

„Nevěnujeme se však jen problematice optimismu, pesimismu a zdraví, náš výzkum je široce koncipovaný a zahrnuje řadu dalších proměnných: duševní zdraví, osobní pohodu, naději, sociální podporu, hodnoty a vybrané osobnostní charakteristiky. Počítáme také s neuropsychologickou diagnostikou vybrané skupiny respondentů. Hlavním cílem výzkumu bude vytvořit modely zdraví ohrožujícího a naopak zdraví podporujícího chování pro různé věkové skupiny obyvatel. „Chceme tak obohatit nejen poznatky z psychologie, ale vytvořit i základ pro praktická doporučení,“ řekla Dosedlová.

Vytvoření podobných modelů chování znamená poznat celou řadu proměnných, které na něj mohou mít vliv a mohou se navíc ovlivňovat i navzájem. „Prosíme proto všechny, kteří nám budou vyplňovat dotazník, o trpělivost, protože jeho vypracování zabere téměř hodinu času,“ uvedla vedoucí výzkumu. Zdůraznila, že ihned po odeslání vyplněného dotazníku navíc každý získá výsledky popisující jeho osobnostní charakteristiky.

Výzkum podporovaný Grantovou agenturou ČR potrvá do roku 2016. Sběr dat v dotazníkovém šetření je však limitován koncem letošního roku. Poté výzkumníci osloví vybrané lidi, s nimiž povedou hlubší rozhovory a také je podrobí neuropsychologickému vyšetření za pomocí přístrojů. „Počítáme i s tím, že vytvoříme webové stránky projektu, kde lidé postupně najdou základní výstupy výzkumu,“ doplnila Dosedlová.

Dotazník pro výzkum nalzenete zde.

Hlavní novinky