Přejít na hlavní obsah

Ředitel IBA: Chtěli bychom být spolehlivým partnerem

Image Ředitelem nově vzniklého Institutu biostatistiky a analýz LF a PřF se stal doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Položili jsme mu několik otázek týkajících se provozu pracoviště i cílů, které si Institut klade do blízké i vzdálenější budoucnosti.

Můžete prozradit, jaké máte s IBA plány?

Chtěli bychom využít příležitosti a důvěry, kterou jsme dostali, a vybudovat akademické pracoviště, které bude v oblasti své působnosti přinášet konkurenceschopnou hodnotu. A to nejen pro ostatní akademické instituce a školy, ale pro jakékoli partnery včetně komerčních společností.

Čím chce být IBA v rámci Masarykovy univerzity?
Chtěli bychom být spolehlivým partnerem, se kterým budou kolegové rádi spolupracovat na výzkumných i pedagogických projektech. Chtěli bychom být také spolehlivým zázemím pro naše studenty, kterým svými aktivitami rozšiřujeme možnosti studia a příležitosti k uplatnění.

Výuka, studenti, výzkum, komerční projekty… Jak toto všechno relativně mladý ústav zvládá?
Zábava končí, když máte najednou řešit více než 20 projektů, a my jich máme nyní přes 70. Nutno ale říci, že nejsme zase tak noví – IBA existoval již od roku 2000 jako CBA, tedy Centrum biostatistiky a analýz. Máme za sebou mnohaletou zkušenost a stabilizovaný systém dvou- až tříúrovňového řízení, ústav je strukturovaný do divizí s jasným vedením. Věřím, že představujeme akční tým schopný zvládat i velké výzvy.

Image
„Chtěli bychom být spolehlivým partnerem, se kterým budou kolegové rádi spolupracovat na výzkumných i pedagogických projektech,“ říká ředitel nově vzniklého Institutu biostatistiky a analýz LF a PřF doc. Ladislav Dušek.


Hovoříte hodně marketingovým způsobem, lze to chápat tak, že na trh vstupuje nová firma?
Ano i ne. Zvládáme samozřejmě běžnou firemní agendu, máme strategii v obchodních vztazích apod., ale nejsme podnikatelský subjekt – jsme akademický ústav. Nepodnikáme, ale vyvíjíme. Neprodáváme, ale řešíme. Všechny naše projekty jsou zaměřeny na vývoj duševního vlastnictví a na vědecké produkty, tj. analýzu dat, modelování, vývoj analytického softwaru, řešení analytických problémů či vývoj informačních systémů.

Nicméně říkáte, že vstupujete na trh a ten má svá pravidla – jak tam budete bojovat coby univerzitní pracoviště? Nižší cenou?
To v žádném případě! My poskytujeme velmi kvalitní a komplexní zázemí i pro velmi rozsáhlé projekty a nemůžeme být levní. Známe svou cenu a znají ji i naši klienti. Nadto řada našich projektů je velmi specifická a bez finančního zázemí v podstatě nerealizovatelná – jako příklad mohu uvést výzkum v klinických studiích, kde musíte pojistit pacienty. Na druhou stranu ale řadu vědeckých projektů a především veškerou výuku a pomoc studentům děláme zcela zdarma.

Jaká je tedy vaše nejvyšší hodnota?
Jednoznačně analýza dat a modelování pro biologické a lékařské obory – to spojuje téměř všechny naše projekty.

Co nejvíce přejete novému IBA do budoucna?
Aby nikdy nezapomněl, že vzešel z univerzitního a akademického prostředí a vždy uměl předřadit akademické aktivity a hlavně výuku před ostatní aktivity a lákadla trhu. Jinak se změní v podstatě na firmu a to by byla škoda.

Hlavní novinky