Přejít na hlavní obsah

Siemens ocenil vynález enzymu na likvidaci vojenského plynu

Za inovativní nápad, jak neutralizovat yperit, dostali vědci z Masarykovy univerzity Cenu Wernera von Siemense.

Loschmidtovy laboratoře na Přírodovědecké fakultě MU.

Enzym s příhodným názvem Yperzyme dokáže šetrně neutralizovat chemickou bojovou látku yperit. Za jeho vývoj získal Cenu Wernera von Siemense tým pod vedení Zbyňka Prokopa, který působí v Loschmidtových laboratoříchCentru pro výzkum toxických látek v prostředí a Ústavu experimentální biologie Masarykovy univerzity.

Vědci získali cenu za nejvýznamnější výsledek v oblasti vývoje a inovací. Yperzyme bojový plyn neutralizuje takovým způsobem, že se pak dá využít pro ochranu lidského zdraví v civilní obraně i pro dekontaminaci povrchu vojenské techniky včetně citlivých součástí, jako je optika či elektronika. Prototyp dekontaminační sady podstoupil také testování v laboratořích členských států NATO.

„Do soutěže jsme přihlásili soubor našich výsledků v oblasti vývoje moderních enzymových technologií, které poskytují velmi zajímavé možnosti aplikace v různých oborech. Zároveň, díky přírodnímu charakteru enzymů, je jejich využití šetrné k životnímu prostředí a splňuje kritéria pro dlouhodobou udržitelnost,“ uvedl Zbyněk Prokop.

Mezi přihlášenými technologiemi byl také biosenzor k detekci toxických látek v průmyslu a životním prostředí, který je rychlejší a levnější, než stávající metody. Dále enzymatická syntéza opticky čistých látek, jež se dá využít při výrobě speciálních chemikálií, především farmaceutik. A také metoda termostabilizace proteinů, která zvyšuje odolnost enzymů či proteinů vůči teplotě a účinku organických rozpouštědel v biotechnologických procesech.

„Z podaných technologií přihlášených do soutěže byla zřejmě nejlépe vyhodnocena technologie neutralizace yperitu,“ uvedl Prokop. Doplnil, že pro tuto technologii s podporou Jihomoravského inovačního centra hledají průmyslového partnera, s nímž by chtěli spolupracovat na jejím plném rozsáhlejším využití v praxi.

„Pracujeme také na další optimalizaci a zvyšování účinnosti neutralizace yperitu. Současně vyvíjíme novou enzymatickou metodu jeho včasné detekce, která je neméně důležitá pro účinnou obranu před touto velmi nebezpečnou chemickou zbraní,“ dodal Prokop. Ve spolupráci s Centrem pro transfer technologií MU je aktuálně připravována patentová ochrana prototypu tohoto detekčního systému.

Ocenění Siemensu pro talentované studenty, nadějné mladé vědce a vysokoškolské pedagogy bylo uděleno již po sedmnácté. Vítězné práce vybírají poroty složené z rektorů a prorektorů pro vědu a výzkum českých technických a přírodovědných vysokých škol a předních zástupců Akademie věd České republiky. „Velmi si ocenění naší práce a výsledků vážíme, je to pro nás čest a zároveň velká motivace do dalšího bádání,“ dodal Prokop.

Hlavní novinky