Přejít na hlavní obsah

Poslední zasedání aktuálního akademického senátu bylo o penězích

Rozpočet univerzity a různé druhy poplatků spojené se studiem a přijímacím řízením byla hlavní témata, o kterých jednal Akademický senát MU na svém posledním zasedání ve stávajícím složení. Nový senát na funkční období 2015 až 2017 určily volby, které se konaly koncem listopadu.

Tříleté funkční období dnes stávající senátoři zakončili v přeplněné zasedací místnosti Rektorátu MU. A zatímco zásadní body jako pravidla pro sestavovaní rozpočtu a pravidla hospodaření na příští rok schválili jednohlasně a téměř bez diskuse, na téma poplatku za průkaz studenta MU a výši poplatků spojených s přijímacím řízením na fakultě sociálních studií se vedla rozsáhlejší diskuse.

V závěru jednání rektor senátorům poděkoval. „Přes všechny sporné body se zde po celou dobu funkčního období dařilo najít míru konsenzu a porozumění, které umožnily věcnou a konstruktivní debatu, což na jiných vysokých školách není úplně obvyklé,“ zdůraznil Mikuláš Bek. Všechny senátory pak pozval do nového Akademického klubu, který se studentům i akademikům otevře v nejbližších dnech.

Rozpočet univerzity a různé druhy poplatků spojené se studiem a přijímacím řízením byla hlavní témata, o kterých jednal Akademický senát MU na svém posledním zasedání ve stávajícím složení. Nový senát na funkční období 2015 až 2017 určily volby, které se konaly koncem listopadu.

Tříleté funkční období dnes stávající senátoři zakončili v přeplněné zasedací místnosti Rektorátu MU. A zatímco zásadní body jako pravidla pro sestavovaní rozpočtu a pravidla hospodaření na příští rok schválili jednohlasně a téměř bez diskuse, na téma poplatku za průkaz studenta MU a výši poplatků spojených s přijímacím řízením na fakultě sociálních studií se vedla rozsáhlejší diskuse.

V závěru jednání rektor senátorům poděkoval. „Přes všechny sporné body se zde po celou dobu funkčního období dařilo najít míru konsenzu a porozumění, které umožnily věcnou a konstruktivní debatu, což na jiných vysokých školách není úplně obvyklé,“ zdůraznil Mikuláš Bek. Všechny senátory pak pozval do nového Akademického klubu, který se studentům i akademikům otevře v nejbližších dnech.

Hlavní novinky