Přejít na hlavní obsah

Rada vysokých škol aneb Zástupci studentů za hranicemi univerzity

Karel Doleček glosuje roli Studentské komora RVŠ, která představuje oficiální jednotící hlas českých vysokoškoláků.

Studentská komora Rady vysokých škol na svém druhém letošním zasedání.

Za dobu svého studia se většina studentů nikdy neseznámí s akademickým senátem. Pravděpodobně zaslechnou dané slovní spojení, ale nebudou mít potřebu se podrobně seznámit s jeho rolí. Nedělám si tak přehnané představy o počtu studentů, kteří kdy slyšeli o Radě vysokých škol, natož o její studentské komoře (SK RVŠ).

Hierarchie těchto orgánů, kde se na činnosti a rozhodování podílí i studenti, je však poměrně jednoduchá. Každá fakulta má svůj akademický senát a všechny fakulty pak volí své zástupce ještě do jednoho společného univerzitního senátu.

Existuje však ještě jedna (pro účely tohoto komentáře) úroveň a tou je zákonem zřízená, národní reprezentace vysokých škol, jejíž studentskou část tvoří právě SK RVŠ.

Zatímco akademičtí senátoři přichází do styku převážně se zaměstnanci fakult a univerzity, zástupci SK RVŠ patří k poradnímu orgánu ministerstva školství a ve svých vyjednáváních se mohou jejich cesty protnout například s Akademií věd, Národním akreditačním úřadem nebo i parlamentem či vládou.

SK RVŠ představuje oficiální jednotící hlas vysokoškolských studentů a studentek v České republice, protože žádná jiná organizace nemá oporu v zákoně ani nesjednocuje vyslané zástupce 34 vysokých škol. Interně to zjednodušeně popisujeme jako: „Senáty působí dolů, SK RVŠ nahoru“.

Se začátkem roku 2018 těchto 34 škol vyslalo své zástupce na další tři roky a s novým volebním obdobím přichází i schválení nového programového prohlášení. To představuje shrnutí priorit a témat, kterým by se národní studentská delegace vysokých škol chtěla věnovat.

I tentokrát se tam samozřejmě objevily programové evergreeny, které nezmizí, dokud se prohlášení budou psát, a možná ani potom. Mezi ně spadá především důraz na financování vysokých škol, hájení akademických svobod a samosprávy a podpora zahraniční spolupráce.

Dovolím si však vybrat dva body, které podle mě mají význam pro studenty (nejen) naší univerzity. SK RVŠ plánuje v tomto volebním období navázat silnější a komplexnější spolupráci s akademickými senáty ať už v prosté komunikaci a koordinaci aktivit, nebo ve sdílení zkušeností napříč republikou, které by vedlo k posílení všech úrovní studentského zastoupení v dlouhodobém měřítku. Základ systémového posunu od situace, kdy většina nově zvolených senátů přijde o veškeré know-how spojené s efektivní činností studentských senátorů, které si s sebou odnáší vysloužilí senátoři.

Dále, což mi dělá radost jakožto studentovi pedagogické fakulty, obsahuje programové prohlášení i zdůraznění důležitosti vzdělávací činnosti univerzit a kompetencí vysokoškolského pedagoga. Vždyť právě vzdělávací činnost je to, co má naprosto bezprostřední dopad na studenty, a vysoká škola není náhodným sběhnutím dvou slov.

Ačkoliv tvůrčí činnost je nesmírně důležitou součástí vysokých škol (a jejich financování), je to právě kvalitní výuka, která má potenciál přitáhnout studenty a odlišuje nás od výzkumného ústavu, a pedagogické kompetence, které odlišují odborníka od učitele.

Tak teď už jen zbývá programové prohlášení naplnit. A řádně zastupovat studenty a studentky. A dostudovat.

Autor je studentem Pedagogické fakulty MU a zástupcem Masarykovy univerzity ve studentské komoře Rady vysokých škol.

Hlavní novinky