Přejít na hlavní obsah

Masarykův odkaz a poselství jeho životního díla je v dnešní situaci nanejvýš aktuální

Rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš dnes zahájí Masarykovy dny – jejich přenos začíná v 17.00. 

Rektor MU Martin Bareš.

Masarykova univerzita založila v loňském roce novou tradici Masarykových dnů, které mají připomínat osobnost a především odkaz Tomáše Garrigua Masaryka. Letošní ročník bude v online prostoru 3. a 4. března, kdy vždy od 17 hodin začne přenos rozhovorů, reportáží i koncertů na webu akce masarykovydny.cz a také na facebookové stránce Masarykovy univerzity. Ke sledování přenosu z prvního dne vás zve ve svém projevu rektor MU Martin Bareš.

Projev rektora Martina Bareše

Srdečně Vás všechny zdravím u příležitosti zahájení druhého ročníku Masarykových dnů.

Loňské Masarykovy dny byly bohužel poslední velkou univerzitní akcí, která se konala fyzicky a při které jsme se mohli společně setkat. Letos jsme – ze známých důvodů – nuceni celý program Masarykových dnů přesunout do online prostoru. Navzdory tomu jde o program bohatý a velmi zajímavý a já věřím, že Vám přinese poučení, příležitost k zamyšlení – a třeba i chvíli odpočinku při poslechu hudby.

Letošní ročník Masarykových dnů nese podtitul „Masaryk a ti druzí“ a chce se zaměřit na Masarykovu osobnost a jeho vztahy k lidem: k rodině, spolupracovníkům, přátelům, nepřátelům, oponentům – domácím i zahraničním. Protože Masaryk byl nejen velký vlastenec, ale také Evropan a světoobčan. Což je inspirativní a nadmíru aktuální také pro univerzitu, která se chce nazývat Masarykovou. I my musíme být institucí upředenou z bohaté a pestré sítě vztahů, pokud máme zaujímat významné místo v naší zemi a být viditelní a respektovaní v Evropě a ve světě.

Dovolte mi tedy, abych Vás pozval k programu druhého ročníku Masarykových dnů, který se mimo jiné zaměří na Karla Engliše, významnou osobnost první republiky – a prvního rektora naší univerzity; shlédnout budete moci reportáž MUNI TV o Masarykově zlatém psacím peru; čekají Vás zajímavé rozhovory, přednáška americké historičky, hudební blok s rozhovorem o významném skladateli Janu Novákovi a další zajímavé body programu.

Smysl Masarykových dnů a Masarykův odkaz dnes

Masarykovy dny by za normálních okolností byly zároveň „masarykovskou“ oslavou se společenskými setkáními. Letos jsme o tento slavnostní ráz Masarykových dnů bohužel přišli. Ale o to niternější jejich rozměr snad může být.

Akci jsem se rozhodli uspořádat navzdory velmi složité situaci, ve které se jako společnost nacházíme. Anebo snad právě proto. Myslím totiž, že Masarykův odkaz a poselství jeho životního díla je v dnešní situaci nanejvýš aktuální. Byl to právě Masaryk, kdo v životě prošel mnoha krizemi, množstvím těžkostí a velkých problémů, mnoha nebezpečenstvími. V určitém ohledu to byl „muž krize“. Masaryk byl osobností, která v krizích a krizemi rostla a sílila; nikdy se nepoddal, byl nezlomný. Přestože musel zažívat a zažíval pochybnosti, obavy o své blízké, když odešel do exilu…ale vše obdivuhodně zvládal a překonával. Snad proto, že měl vizi, hlubokou víru a naději.

A právě v tomto smyslu pro nás může být inspirací právě dnes, kdy více než kdy jindy potřebujeme vlastnosti a kvality, které se u Masaryka vyskytovaly v neobvyklé míře. Pro mě osobně je Masaryk dnes inspirativní především jako člověk s vizí, jasným cílem a programem. Masaryk jako člověk přemýšlivý a neustále přemýšlející, a to v širokých historických, filozofických a společenských souvislostech. Masaryk jako člověk s vírou v Prozřetelnost, v dobrý řád věcí. Masaryk jako člověk nesmírně odvážný, vytrvalý a odhodlaný. Masaryk jako člověk schopný až neuvěřitelného sebezapření, kázně a vztahu k řádu – který je vždy v nějakém smyslu odrazem řádu věčného. Neboť Masarykovým imperativem je vždy život sub specie aeternitatis, tedy život, který se nějak účastní a podílí na hlubším vesmírném řádu a pomáhá jej naplňovat.

Pojďme tedy opět po roce společně přemýšlet o Masarykovi a jeho odkazu. O tom, co a jak nás z jeho osobnosti, myšlení a díla může inspirovat dnes. A jak máme a můžeme pracovat na společném díle, které nese název Masarykova univerzita.

Hlavní novinky