Přejít na hlavní obsah

Hledejte peníze jinde než v kapsách studentů, pane ministře

Studentská komora Akademického senátu Masarykovy univerzity je znepokojena snahou ministra Dobeše zavést školné již od roku 2011. V návrhu novely zákona o vysokých školách se pro toto neodložené školné používá eufemismus zápisné.

AnotaceStudentskeProhlaseni
Toto každoroční školné je sice jen ve výši přibližně měsíčních životních nákladů běžného studenta, ale je přímé a neodložené a navíc přichází v  době, kdy zde nemáme funkční systém finanční pomoci studentům. Ve svém důsledku tento krok povede k enormnímu snížení dostupnosti studia pro studenty ze sociálně slabších rodin.

Návrh novely ministra Dobeše může být pokusem, jak připravit občany na zavedení školného tzv. salámovou metodou, nebo jde o snahu najít v  kapsách studentů prostředky, které by kompenzovaly avizovaný desetiprocentní propad v rozpočtech českých univerzit pro rok 2011. Tomu napovídá i skutečnost, že novela rovněž předpokládá uvolnění části prostředků ze stipendijních fondů univerzit pro jiné použití než na studentská stipendia.

Zakotvení možnosti „rozpouštění“ finančních prostředků ze stipendijních fondů je dalším bodem návrhu, se kterým Studentská komora Akademického senátu Masarykovy univerzity výrazně nesouhlasí. Finance ze stipendijních fondů nesmějí být „tunelovány“ ve prospěch umoření výpadků příjmů ze státního rozpočtu. Návrh rozpouštění stipendijních prostředků je také velmi negativní vzhledem ke struktuře připravovaného systému finanční pomoci studentům. Stipendijní fondy tvoří jeden z pilířů návrhu finanční pomoci.

Jako zástupci studentské obce Masarykovy univerzity proto předkládanou novelu odmítáme a vyzýváme pana ministra Dobeše, aby hledal peníze pro vysoké školy jinde než v kapsách studentů.

Prohlášení Studentské komory Akademického senátu MU

Hlavní novinky