Přejít na hlavní obsah

Co se musí změnit na předmětové anketě?

Studentský senátor Ondřej Mocek se zamýšlí na budoucností předmětové ankety v Informačním systému MU.

Již dlouhou dobu se Studentská komora Akademického senátu MU snaží o revizi předmětové ankety v Informačním systému MU. Chceme zejména zlepšit její vypovídací hodnotu a zjednodušit ji pro uživatele, aby ji co nejvíce studentů vyplňovalo a učitelé ji četli, protože jim přinese užitečnou zpětnou vazbu.

Předmětová anketa byla na počátku revolučním počinem. Masarykova univerzita tuto zpětnou vazbu zavedla jako jedna z prvních univerzit v Česku. Každý nástroj ovšem časem zastarává a nefunguje-li ideálně, je potřeba ho obměňovat, aby stále plnil svůj účel. Tato idea je i základní motivací studentské komory. Předmětová anketa i v současné podobě může přinést spoustu důležitých impulzů směrem k výuce. Jsme ale přesvědčeni, že nastal čas na revizi a na posunutí ankety trochu dále. Tak jako se rozvíjí univerzita, musí reagovat i zpětná vazba k výuce.

Našim cílem je změnit přístup studentů i učitelů k anketě. Studenti nesmí mít pocit, že anketa nemá smysl, nebo že snad dokonce není anonymní. Každý posluchač jakéhokoliv kurzu by měl být schopen dát zpětnou vazbu, a to jak negativní, tak samozřejmě i pozitivní. Na druhou stranu je důležité, aby odpovědi byly pedagogy využívány a bylo s nimi nakládáno tak, aby se předměty mohly dále rozvíjet a zlepšovat.

Těchto cílů není jednoduché dosáhnout. Proto navrhujeme několik opatření, které by mohly postupem času napomoci úkol splnit. Nejprve je to komplexní revize anketních otázek. Dotazy by měly mít několik podob – je rozdíl ptát se na práci ve cvičení nebo na výklad na přednáškách. Je také podstatné, aby student nebyl zahlcen nerelevantními či duplicitními otázkami. Asi nemá smysl se ptát na dostupnost studijních materiálů při výuce tělocviku. Podobně je zavádějící, pokud je student u předmětu s více učiteli dotazován na kvalitu předmětu u každého z nich. Další krok, který je podle nás nezbytný, je hodnocení studia jako celku. Otázky na státní závěrečné zkoušky a průběh celého studia by se měly stát nedílnou součástí ankety.

Z našeho pohledu je také potřeba změnit možnost vyplňování ankety z pouze aktuálně zapsaných i na ty, kteří z důvodu státnic či ukončení studia již nejsou aktivní studenti. I tato skupina může přinést důležité postřehy pro zpětnou vazbu. Dále je potřeba usnadnit v ISu vyplňování ankety i prohlížení výsledků. Anketa musí být snadno dohledatelná, její výstupy přehledné a lehko k nalezení. Musí být také stanoven jasný terminář jednotlivých fází.

Nesmíme zapomenout také na evaluační fázi ankety. Pokud mají být studenti motivování k vyplnění, pak je nezbytné, aby samotní učitelé, ale i vedení anketu brali jako nástroj zpětné vazby, který musí vést k reakci. Chceme, aby vedení ústavů, kateder či fakult zveřejňovalo citlivé, ale otevřené zprávy o vyhodnocení výsledků a svojí reakci.

Revize předmětové ankety je tak komplexní problém, který nelze vyřešit pouze jednoduchou změnou několika otázek. Jako Studentská komora Akademického senátu MU se budeme snažit, aby výsledky byly pro studenty co nejpřijatelnější a v budoucnu pomohly zvýšit kvalitu výuky na Masarykově univerzitě.

Autor je členem Studentské komory Akademického senátu MU.

Hlavní novinky