Přejít na hlavní obsah

Rok světla připomíná jeho roli ve společnosti

Role světla a světelných technologií neustále roste.

Krása světla: zviditelnění turbulentního proudění vzduchu pomocí kouře a prosvětlení světelnou rovinou vytvářenou laserem.

Světlo hraje v životě člověka již odpradávna naprosto klíčovou roli. Zprostředkovává nám většinu informací o okolním světě, umožňuje nám se v něm orientovat, ale i třeba vnímat jeho krásu. Světlo přináší na Zemi energii ze Slunce a umožňuje fotosyntézu rostlin, čímž vlastně udržuje život na Zemi, a tím i naši existenci.

S rozvojem moderní společnosti se význam světla pro náš život dále rozšířil a zdá se, že tento trend bude stále pokračovat a ještě se zrychlovat. Seznam toho, kde všude se setkáme se světelnými technologiemi, by vystačil na celé číslo tohoto časopisu, proto uvedu jen několik příkladů.

Prvním z nich jsou optická vlákna, která umožňují mnohem rychlejší a efektivnější přenos informací než klasické měděné kabely. Světlo má totiž výrazně vyšší frekvenci než jakýkoli signál, který je schopen přenést kovový vodič, a právě frekvence signálu určuje maximální informační tok. Proto je dnes většina elektronické komunikace (internet, pozemní část přenosu telefonního spojení atd.) přenášena optickými vlákny.

Difrakční obrazec vzniklý osvětlením destičky se 48 otvory světlem laseru.

Jiným příkladem světelných technologií, se kterými se setkáváme každý den, jsou lasery, ať už jde o ty v CD, DVD či Blu-ray přehrávačích, nebo třeba ve čtečkách čárových kódů v samoobsluze.

Význam světla v dnešní společnosti stále sílí. Pracuje se například na vývoji optických počítačů, v nichž místo elektrických signálů budou informace přenášet optická vlákna a rovněž logické operace se budou provádět přímo se světelnými pulzy. Tím se opět dosáhne výrazného zvýšení rychlosti.

Na uvedenou významnou a stále rostoucí roli světla a optických technologií v každodenním životě a při budoucím rozvoji společnosti má za úkol upozornit veřejnost Rok světla. Pro letošní rok ho vyhlásilo Valné shromáždění Organizace spojených národů. Tento krok byl důsledkem celosvětové iniciativy mnoha vědeckých a vzdělávacích institucí, organizace UNESCO, neziskových organizací i komerčních subjektů.

Zobrazování čočkou, tentokrát v podobě průhledné koule.

V České republice jsou jeho součástí desítky akcí – přednášek, workshopů, festivalů, veletrhů, kongresů a dalších. K Roku světla se přidala celá řada vzdělávacích a vědeckých institucí i komerčních subjektů.

Například od 26. května bude v brněnském Technickém muzeu k vidění výstava "Krása pomíjivosti", která ve fotografiích zachycuje ohňostroje. Více se dozvíte na webových stránkách roksvetla.cz

Autor působí na Přírodovědecké fakultě MU.

Hlavní novinky