Přejít na hlavní obsah

Jak se bránit predátorským praktikám?

Pozor na vydavatelství, která fungují bez recenzního řízení a napodobují názvy prestižních časopisů.

Současným vědeckým světem hýbe problém predátorských časopisů, které bez předchozího důkladného recenzního řízení (peer review) zveřejňují články široké veřejnosti a vybírají za to od autorů nemalé poplatky. Parazitují tak na jinak ušlechtilé myšlence hnutí Open Access (OA) volně šířit vědecké poznatky.

Na rozdíl od důvěryhodných časopisů v režimu OA ty predátorské rezignují na kvalitu recenzního řízení, vytvářejí fiktivní redakční rady, napodobují názvy skutečných časopisů či lživě tvrdí, že jsou evidovány v databázích Web of Science, Scopus či jiných prestižních databázích.

Tyto predátorské praktiky se týkají i monografií, když někteří vydavatelé za účelem snadného finančního zisku nabízejí zejména absolventům magisterského a doktorského studia vydání jejich kvalifikační práce (nejznámějším takovým vydavatelem je Lambert Academic Publishing). V neposlední řadě existují také predátorské konference, jejichž cílem je vylákat od potenciálních účastníků registrační poplatky a které jsou ve skutečnosti zcela fiktivní nebo na nízké odborné úrovni (častým pořadatelem je společnost WASET).

Základní znaky predátorských časopisů

 • Recenzní řízení není žádné, nebo proběhne do týdne
 • Netransparentní informace o autorských poplatcích
 • Napodobování názvů důvěryhodných časopisů
 • Stejná redakční rada pro více časopisů
 • Fiktivní členové redakčních rad
 • Nedostatečné kontaktní údaje
 • Redakční rada má málo členů nebo není mezinárodní
 • Lživé tvrzení o sledování časopisů v databázích typu Web of Science, Scopus, ProQuest aj.
 • Uvádění zavádějících citačních metrik (IndexCopernicus, Global Impact Factor, aj.)
 • Velké procento plagiátů
 • Zasílání podbízivých e–mailů s nabídkou publikovat článek

Lze očekávat, že při hodnocení vědeckých výsledků bude věnována zvýšená pozornost tomu, není-li předložený výsledek v publikaci vydané predátorským vydavatelem. Je proto v zájmu publikujících autorů pečlivě a důsledně prověřovat publikační praktiky každého vydavatele, což lze provést dodržením několika následujících pravidel.

Zaprvé: Pokud časopis nebo jeho vydavatel figuruje v tzv. Beallově seznamu, je zcela nezbytné ověřit, zdali se na webu časopisu nevyskytuje některý ze znaků predátorského časopisu. Zadruhé: Naopak není-li časopis (a jeho vydavatel) v Beallově seznamu a je evidován v databázi Web of Science Core Collection, Scopus nebo ERIH PLUS, je to známkou jeho kvality. Zatřetí: Jestliže časopis avizuje publikování v režimu OA, ale není evidován v databázi Directory of Open Access Journals či jeho vydavatel není na seznamu Open Access Scholarly Publishers Association, je zcela nezbytné provést výše uvedené kroky. Začtvrté: Konzultovat s kolegy jejich zkušenosti s časopisy, konferencemi a vydavateli, podívat se na odbornou úroveň článků publikovaných v daném časopise a tamější rychlost recenzního řízení (v prestižních časopisech obvykle trvá i jeden až dva měsíce).

Protože ne vždy je jednoduché rozpoznat predátorský časopis nebo konferenci, Knihovna univerzitního kampusu MU připravila a zveřejnila studijní materiál Predátorské časopisy. Pokud si ani tak autoři nebudou jistí, fakultní oddělení pro vědu a knihovny s jejich specialisty musejí být připraveny pomoci rozlišit predátorské vydavatele od těch důvěryhodných.

Autor je ředitelem Knihovny univerzitního kampusu Masarykovy univerzity.

Hlavní novinky