Přejít na hlavní obsah

K čemu jsou manažeři štěstí?

Psycholog Jakub Procházka komentuje staronový fenomén v péči o zaměstnance.

Míra nezaměstnanosti v Česku se pohybuje kolem pěti procent. Do nich patří i dobrovolně nezaměstnaní a někteří lidé měnící práci. Koncem roku 2016 byla nezaměstnanost v Česku nejnižší v celé Evropské unii. Firmy tak bojují s nedostatkem uchazečů o práci a některé si navzájem přetahují zaměstnance. Tato situace nahrála k tomu, aby se i u nás začala obsazovat pracovní pozice manažer/ka štěstí.

Manažeři štěstí se začali objevovat ve Spojených státech na začátku tisíciletí. Název jejich pozice se může mírně lišit napříč firmami. Setkat se můžeme třeba s director of happiness, pleasure manager anebo s chief happines officer (CHO).

Náplní práce manažerů štěstí je udržovat a zvyšovat úroveň spokojenosti zaměstnanců. Baví se se zaměstnanci, organizují průzkumy spokojenosti, navrhují kroky ke zlepšení pracovního prostředí, pomáhají posilovat soudržnost pracovních týmů a zajímají se o lidi. Staví na tom, že pracovní spokojenost je poměrně silně ovlivněna náplní práce, pracovními podmínkami, vztahy s nadřízenými i vztahy s kolegy, zájmem firmy o své zaměstnance a kvalitou interní komunikace.

Od toho, na co se manažer štěstí zaměří, se odvíjí jeho okamžitý i dlouhodobý dopad na spokojenost zaměstnanců. Může být buďto dobře placeným roztleskávačem, nebo někým, kdo pomáhá s přenosem informací a přispívá ke změně přístupu nadřízených i změně podmínek ve firmě.

Samotný manažer štěstí ale stejně nemůže zajistit spokojenost všech zaměstnanců. Jak ukazuje metaanalýza Timothy A. Judge a Joyce E. Bona (2001) z univerzity v Iowě, souvisí spokojenost v práci i s osobnostními charakteristikami jednotlivých zaměstnanců, například s jejich vnímanou vlastní efektivitou nebo s emoční stabilitou. Mít spokojené zaměstnance tedy neznamená jen starat se o jejich štěstí, ale i vybrat si ty správné lidi.

V České republice se s manažery štěstí můžeme setkat hlavně ve větších nebo rostoucích firmách, které soupeří o kvalifikované zaměstnance. Příkladem jsou třeba O2, IBM, Liftago, Zoot nebo reklamní agentura Loosers. Tyto firmy často investují i do jiných trendů v Human Resources (HR) i v dalších oblastech, jako je výběr nebo rozvoj pracovníků.

Pozice manažera štěstí je především moderním trendem. Řada firem pečuje a pečovala o spokojenost svých zaměstnanců i bez manažera štěstí. Udržování spokojenosti zaměstnanců bývá úlohou liniových manažerů, kteří mají ve větších firmách podporu od HR oddělení. Spokojenost zaměstnanců totiž nesouvisí jen s jejich tendencí odejít, ale také s pracovním výkonem, což je vztah, který je předmětem výzkumu už více než 50 let a o kterém se ví od nepaměti.

Autor je odborný asistent na Katedře psychologie FSS MU.

Hlavní novinky