Přejít na hlavní obsah

Popularizace vědy a výzkumu v přírodních vědách a matematice s využitím potenciálu MU

 

Identifikace projektu
název: Popularizace vědy a výzkumu v přírodních vědách a matematice s využitím potenciálu MU

reg. číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0018

doba řešení: 10. 3. 2014 – 30. 6. 2015

Cíle projektu
Hlavním cílem projektu je podpořit v mladých zájemcích pozitivní vztah k přírodovědným a technickým oborům a chuť zapojit se aktivně do vědeckého bádání v těchto oblastech.

Klíčové aktivity
Název aktivity KA 1: Posilování spolupráce v popularizaci vědy mezi MU a ZŠ a SŠ prostřednictvím vzdělávání a vzájemné interakce cílových skupin akademických a pedagogických pracovníků

Název aktivity KA 2: Popularizační aktivity v přímém kontaktu se zájemci o vědu

Název aktivity KA 3: Vytváření popularizačně-edukačních materiálů

Cílová skupina
Žáci ZŠ, studenti SŠ, studenti VŠ, pedagogové ZŠ, pedagogové SŠ a akademičtí pracovníci VŠ.

Řešitelský tým
řešitel: prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.
vedoucí projektu: Ing. Markéta Soukupová, MBA
manažerka projektu: Ing. Michaela Zimová

spoluřešitelé projektu:
Přírodovědecká fakulta: Mgr. Michal Bulant, Ph.D.
Pedagogická fakulta: Mgr. Blažena Brabcová, Ph.D.
Lékařská fakulta: RNDr. Petra Matulová, CSc.
Ekonomicko-správní fakulta: doc. RNDr. Josef Zeman, CSc. a Ing. Petr Valouch, Ph.D.
Fakulta informatiky: RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D.

 

Identifikace projektu
název: Popularizace vědy a výzkumu v přírodních vědách a matematice s využitím potenciálu MU

reg. číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0018

doba řešení: 10. 3. 2014 – 30. 6. 2015

Cíle projektu
Hlavním cílem projektu je podpořit v mladých zájemcích pozitivní vztah k přírodovědným a technickým oborům a chuť zapojit se aktivně do vědeckého bádání v těchto oblastech.

Klíčové aktivity
Název aktivity KA 1: Posilování spolupráce v popularizaci vědy mezi MU a ZŠ a SŠ prostřednictvím vzdělávání a vzájemné interakce cílových skupin akademických a pedagogických pracovníků

Název aktivity KA 2: Popularizační aktivity v přímém kontaktu se zájemci o vědu

Název aktivity KA 3: Vytváření popularizačně-edukačních materiálů

Cílová skupina
Žáci ZŠ, studenti SŠ, studenti VŠ, pedagogové ZŠ, pedagogové SŠ a akademičtí pracovníci VŠ.

Řešitelský tým
řešitel: prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.
vedoucí projektu: Ing. Markéta Soukupová, MBA
manažerka projektu: Ing. Michaela Zimová

spoluřešitelé projektu:
Přírodovědecká fakulta: Mgr. Michal Bulant, Ph.D.
Pedagogická fakulta: Mgr. Blažena Brabcová, Ph.D.
Lékařská fakulta: RNDr. Petra Matulová, CSc.
Ekonomicko-správní fakulta: doc. RNDr. Josef Zeman, CSc. a Ing. Petr Valouch, Ph.D.
Fakulta informatiky: RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D.

Hlavní novinky