Přejít na hlavní obsah

Video: Filmový festival informatiků vyhrála hudební komedie

Diváky nejvíc upoutal snímek Nelajkla mi status. Odborná porota vyznamenala Šelmu.

Hudební komedie či spíše videoklip Nelajkla mi status, kterou ocenili diváci.

Už 18. ročník Filmového festivalu Fakulty informatiky MU se odehrál v pátek na dvou místech Brna. Jak na samotné fakultě, tak v Univerzitním kině kině Scala. V rámci předmětů Základy filmové řeči a Produkce audiovizuálního díla studenti pod vedením Petra Sojky připravili pro diváky třináct soutěžních filmů žánrově sahajících od grotesky až po psychologické drama.

Na promítání jsme se vydali do Scaly, která bylo, jak se už stalo zvykem, plné do posledního sedadla. Soutěžní část festivalu byla tradičně rozdělená na dvě části. Filmy oceňovala jak porota, tak diváci, jejichž hlasy se sčítaly, zatímco se promítaly snímky z nesoutěžní části festivalu.

Publikum nakonec nejvíce ocenilo hned první promítaný snímek Nelajkla mi status, který mísil hru na cello, zpěv, statický vizuál čtyř hudebních performerů a smutek plynoucí z nenaplněných očekávání.

Pět fází smutku, druhý diváky oceněný film, interpretoval a názorně představoval, jak každý smutek, i přes všechno popírání a hněv, nakonec vede ke smíření se sebou samým.

Třetí příčku obsadil Orion. Mystický film o smrti a osvobozujícím a tvůrčím aspektu jazyka, napsaného na konkrétním psacím stroji. Ferdinand de Saussure by zaplesal.

Čtvrtá skončila Šelma, alegorický příběh o emancipaci koně-jedince, který dostává po smrti své majitelky humanoidní podobu a stává se plnohodnotnou součástí společnosti (od návštěvy sauny až po navázání vztahu). Zřetelná inspirace Karlem Marxem a jeho následovníky.

Na posledním ohlášeném místě v diváckém hodnocení skončil film Věštecká agentura - umělecké ztvárnění neoddělitelnosti osudu od jednotlivce. I když se snaží stát kýmkoliv, esence jeho osobnosti stále zůstává stejně jako liščí tesáky v koblihovém těstě.

Odborná porota hodnotila trochu jinak. Už zmiňovanou Šelmu ocenila prvním místem, na druhém skončil Orion a na třetím hudební komedie Nelajkla mi status.

Na čtvrté místo se vyhoupla surrealisticky laděná koláž Plíčky pohybující se někde na pomezí psaní bakalářské práce a páchání vraždy. Poslední oceněný film Three may keep a secret if two of them are dead víceméně popisuje jeho samotný název. Paneláková reminiscence Dostojevského dilemat s otevřeným koncem.

Hlavní novinky