Přejít na hlavní obsah
Mandát mladé delegátky získala na rok a už toho poměrně dost stihla. „Přes léto jsme se s kolegou Patrikem Plavcem seznamovali s obsahem našeho mandátu, na konci září jsme ale poprvé odlétali do New Yorku, kde jsme se účastnili zasedání Valného shromáždění," říká.

Doktorandka na vozíčku zastupuje mládež v OSN

Barbora Antonovičová z Právnické fakulty MU se snaží zlepšit přístup mladých lidí se zdravotním postižením k volnočasovým aktivitám.

V červnu loňského roku se přihlásila do výběrového řízení společného projektu České rady dětí a mládeže, ministerstva zahraničí a ministerstva školství. Z padesáti zájemců postoupila mezi finálovou sedmičku a nakonec se stala spolu s kolegou Patrikem Plavcem novou mladou delegátkou České republiky v OSN.

Barbora Antonovičová tak musí sladit doktorské studium práv na MUNI s cestami do New Yorku. Začíná navíc objíždět střední školy v Česku s besedou o fungování OSN, lidských právech a participaci.

Mandát mladé delegátky získala na rok a už toho poměrně dost stihla. „Přes léto jsme se seznamovali s obsahem našeho mandátu, na konci září jsme ale poprvé odlétali do New Yorku, kde jsme se účastnili zasedání Valného shromáždění. Přednesli jsme tam projev za Českou republiku, ve kterém jsme se zaměřili na otázku kvalitního a přístupného vzdělání, ale zmínili jsme i stoleté výročí založení Československa,“ vzpomíná Barbora. Pobyt v New Yorku s ní absolvovala osobní asistentka, s pokrytím jejích nákladů pomohl zejména Výbor dobré vůle a jeho sponzoři a Nadace pro rozvoj vzdělání. 

Projev si mladí delegáti sepsali sami už doma před odletem, museli si ho ale nechat schválit od obou zainteresovaných ministerstev. Kromě projevu pak zorganizovali několik doprovodných akcí, takzvaných side eventů, které se v centrále OSN konají mimo hlavní program jednání.

„Jeden side event jsme pořádali o nezaměstnanosti, druhý o inkluzi ve vzdělávání a třetí o podpoře zapojení mládeže z Afriky do rozhodovacích procesů. Tyto akce trvají zhruba dvě hodiny a pořadatel si pozve nějaké zajímavé hosty do panelové diskuze,“ vysvětluje Barbora. Kromě toho se mladá právnička účastnila řady neformálních setkání s dalšími mladými delegáty ze 40 zemí světa a měla možnost se krátce setkat i s generálním tajemníkem Antóniem Guterresem.

Úkol: Předávat zkušenosti z OSN dalším mladým

Po návratu do Brna ji čekaly dva hlavní úkoly – pokračovat v práci na své agendě a začít předávat své zkušenosti z OSN mladým lidem v republice. „Během svého mandátu se věnuji agendě přístupnosti neformálního volnočasového vzdělání pro mladé lidi s handicapem. Je to téma, které je mi blízké, a ráda bych docílila konkrétních změn,“ říká studentka.

V nejbližší době hodlá vytvořit a rozšířit mezi organizátory volnočasových aktivit dotazník zaměřený na možnosti a potřeby při začleňování mladých lidí se zdravotním postižením a pořádat kulaté stoly na toto téma. Pokud se vše bude dařit, výsledkem bude dokument s doporučenými kroky, se kterým chce Barbora oslovit politiky a novináře.

V únoru se Barbora s Patrikem vydali do New Yorku znovu, tentokrát se účastnili jednání Komise pro sociální rozvoj a mohli se také zúčastnit neformálního vyjednávání chystané rezoluce o mládeži. Tentokrát se jejich doprovodný program dostal dokonce do oficiálního žurnálu akcí daného dne a setkání se zúčastnila i velvyslankyně Česka při OSN Marie Chatardová, sál pak byl plný do posledního místa.

„New York je skvělý v tom, že je skoro celý bezbariérový, s výjimkou metra. Takže pohyb po městě byl jednoduchý, navíc mi lidé ochotně nabízeli pomoc. Horší, hlavně ze začátku, to bylo v sídle OSN, které je rozlehlé a není těžké se v něm ztratit,“ říká s úsměvem Barbora.

Budoucnost? Třeba asistentka soudce

Se studiem se jí daří dobrovolnickou práci mladé delegátky zatím skloubit dobře, doktorské studium už je podle Barbory méně časově náročné. Je teprve ve druhém semestru, a tak především konzultuje téma své doktorské práce se školitelkou, kterou je ústavní soudkyně Kateřina Šimáčková. Než na doktorát nastoupila, pracovala rok jako právnička v Kanceláři veřejného ochránce práv.

„V budoucnu bych ráda působila třeba jako asistentka soudce, k tomu ale musím ještě nabrat spoustu zkušeností. Momentálně mi hledání práce komplikuje to, že bych chtěla jen poloviční úvazek, abych stíhala třeba práci delegátky, a současně to, že pracoviště musí být přístupné na vozíku. Tím se pracovní trh značně zužuje,“ podotýká doktorandka.

Mandát jí vyprší v červnu, kdy budou zvoleni noví dva zástupci. Pro ně pak bude v následujícím půlroce fungovat jako mentorka a poradkyně, zároveň se plánuje pořád věnovat objíždění škol s přednáškami o OSN, jeho fungování a aktivním zapojení mladých lidí do dění ve společnosti.

Hlavní novinky