Přejít na hlavní obsah

Studenti v programových radách dohlédnou na kvalitu výuky

Vysokoškoláci by díky svému zástupci v programové radě měli získat novou instanci, na kterou se můžou obracet.

Tak kam to bude?

Do konce loňského roku vznikly při každém studijním programu na Masarykově univerzitě takzvané programové rady. Spolu s akademiky v nich zasednou studenti, zaměstnavatelé nebo absolventi, aby se pravidelně radili o obsahu jednotlivých programů.

Institut programové rady je poměrně obvyklý v zahraničí, hlavně na západ od České republiky. V tuzemských podmínkách zákon vyžaduje jen to, aby každý studijní program měl svého garanta s příslušnou vědecko-pedagogickou hodností.

„Na Masarykově univerzitě jsme obecně přesvědčeni o hodnotě dialogu, a proto jsme se i diskuze o směřování studijních programů rozhodli více otevřít a vtáhnout do nich vedle akademiků také další aktéry – zejména studenty, ale i lidi z neakademického prostředí, kteří mohou přinášet nové pohledy,“ vysvětlil prorektor pro vzdělávání a kvalitu Michal Bulant.

Programové rady mají plnit především roli poradního orgánu garanta, neprobíhá v nich hlasování a povaha jejich činnosti nemá být byrokratická. „Záměrně jsme pravidla nastavili poměrně volně, aby si jednotlivé fakulty či jejich součásti mohly samy najít formát, který jim bude nejvíc vyhovovat. Na některých pracovištích už ostatně důkladné diskuze o studijních programech probíhaly dříve, někdy i za účasti studentů, a v takovém případě je určitě žádoucí navázat na zavedenou praxi,“ vysvětluje ředitel pro kvalitu Petr Černikovský s tím, že podstatná není forma, ale účel.

„Chceme zkrátka, aby garant nebyl na úvahy o studijním programu sám, ale aby měl kolem sebe lidi, kteří budou mít příležitost sdílet své vlastní zkušenosti, případně zprostředkovat další podněty,“ doplňuje Černikovský. Řada fakult se navíc rozhodla vytvořit širší programové rady tak, aby jejich členové mohli hodnotit ve vzájemném srovnání najednou více studijních programů, které jsou si oborově blízké nebo na sebe přímo navazují.

Zejména studenti by díky svému zástupci v programové radě měli získat novou instanci, na kterou se můžou obracet, pokud mají dojem, že v nastavení studijního programu lze něco vylepšit. Typicky může jít třeba o špatně navazující předměty, duplicity ve výuce napříč studiem nebo třeba nespokojenost s kvalitou výuky.

„Budu se snažit naslouchat svým spolužákům, doptávat se na jejich názor, problémy a připomínky ohledně studia a co nejúčinněji je předávat lidem ve vedení, kteří mají tu moc jejich podněty implementovat do studijního programu. Věřím, že právě proto má existence programových rad smysl, totiž že výrazně napomůže jeho flexibilitě a kvalitě,“ uvedl student Vojtěch Svoboda, který je členem programové rady psychologie na Filozofické fakultě MU.

Aby mohli spolu s garantem kvalitně posuzovat situaci v konkrétním programu, získávají všichni členové rady přístup do speciálního rozhraní v Informačním systému MU, které sdružuje aktuální informace o počtu studentů v daném programu, o míře studijní neúspěšnosti, výsledcích státních zkoušek a další důležitá data.

Podle prorektora Bulanta je potřeba zvyknout si uvažovat o studijních programech, které tvoří základní rámec každého vysokoškolského studia, systematičtěji a na základě dostupných dat.

„Na univerzitě samozřejmě existuje mnoho typů hodnocení, od ročních evaluací fakult až po studentskou zpětnou vazbu ke konkrétním kurzům v předmětové anketě. Studijní programy se dosud hodnotily v podstatě jen v souvislosti s akreditací, což skutečně jen málokdy vytváří vhodný prostor pro otevřenou diskuzi o různých alternativách, formativní zpětnou vazbu a postupné zlepšování výuky. Věříme, že programové rady se těchto úkolů zhostí zcela přirozeně a povedou věcnou debatu o podstatných tématech souvisejících s výukou a učením v konkrétním programu,“ doplňuje Bulant.

Zapojte se

Na některých fakultách už mají rady první zasedání za sebou, na většině míst se ale poprvé sejdou až v novém roce. Často a zejména v navazujícím magisterském studiu se však katedry potýkají s malým zájmem studentů o účast. Pokud byste se rádi do činnosti rady zapojili, obraťte se na studentskou komoru akademického senátu či garanta svého studijního programu.

Hlavní novinky