Přejít na hlavní obsah

Studenti práv si vyzkoušeli obhájit svůj první případ

AnotaceMoot Nejvyšší soud v Brně. Napjaté očekávání. Nervózní pohledy okolo. Kroky rozříznou ticho soudní síně. Předseda senátu a dva přísedící soudci vcházejí dovnitř. Všichni vstanou, aby vzdali hold porotcům letošního ročníku lokálního kola Czech Moot Court Competition.

CMCC, neboli simulovaný soudní proces, nabízí studentům práv jedinečnou možnost uchopit svůj první případ a obhájit si svoje názory před soudem. Letošní ročník byl zahájen písemným kolem na začátku října na všech právnických fakultách v České republice a 9. prosince 2008 se z celkového počtu šesti týmů utkaly čtyři nejlepší v ústní části o postup do národního kola.

Po stručném uvítání od organizátorů se dva týmy posadily na pozice žalobce a žalovaného a další dva týmy se odešly připravovat. Porotce lokálnímu kolu v Brně tvořili Zdeněk Husták, Jaromír Kožiak a Jan Lasák – zkušení odborníci v oboru a právě před nimi se soutěžící snažili prokázat své znalosti i argumentační dovednosti.

Nakonec týmy ze 4. a 5. ročníku porazili Hana Foltýnová a Jan Seidel z 3. ročníku Právnické fakulty Masarykovy univerzity, zajistili si tak vítězství a samozřejmě i postup.

Tým D, který se zúčastnil brněnského fakultního kola 9. prosince loňského roku. V prosinci také proběhla uzávěrka přihlášek do další Moot Court Competition, která bude simulovat jednání před Světovou obchodní organizací. Finále se uskuteční v květnu na Tchaj-wanu. Foto: Archiv Oľgy Mitášové.
Tým D, který se zúčastnil brněnského fakultního kola 9. prosince loňského roku. V prosinci také proběhla uzávěrka přihlášek do další Moot Court Competition, která bude simulovat jednání před Světovou obchodní organizací. Finále se uskuteční v květnu na Tchaj-wanu. Foto: Archiv Oľgy Mitášové.

Celá soutěž prošla v posledních letech řadou změn. V roce 2004 uvedla v nové formě soutěž znovu do života studentská organizace ELSA (Evropská asociace studentů práv) ve spolupráci s přední českou advokátní kanceláří. Pod odbornou garancí profesora Karla Eliáše tak dostali šanci všichni ti, kteří si chtějí prožít svůj první velký okamžik v soudní síni v pozici zástupců jedné ze stran.

V prvním ročníku soutěže se mezi sebou utkalo patnáct týmů tvořených studenty práv z celé České republiky. Do finále tehdy postoupil tým z Univerzity Karlovy v Praze ve složení Radek Koštál a Zuzana Slosarčíková a tým z Masarykovy univerzity ve složení Rudolf Šnajder a Zdeněk Vojtášek. Celkové vítězství nakonec připadlo právě brněnské Právnické fakultě.

Jak soutěž probíhá?
Základem jsou dvě úrovně – fakultní a celostátní. Fakultní kolo je rozděleno na písemnou část, ve které týmy dvou nebo tří studentů řeší zadaný případ formou zpracování žaloby a vyjádření k žalobě druhou stranou.

Obě tato zpracování jsou hodnocena odbornou tříčlennou porotou, složenou ze soudců, advokátů a profesorů právnických fakult. Ti hodnotí týmy na bodové stupnici například za argumentaci, odůvodnění podání a další náležitosti, přičemž výsledné hodnocení je vyjádřeno aritmetickým průměrem bodů od všech porotců.

Následuje ústní kolo, do kterého postupují čtyři nejlepší týmy. Ty se utkají mezi sebou v simulovaném soudním jednání, kde představují jednu z procesních stran určenou losem a obhajují vypracovaný případ. Zde pak mohou studenti prezentovat své názory na konkrétní případ, obhajovat své myšlenky, argumentovat.

Vítěz následně postupuje do kola celostátního, kde mezi sebou soutěží nejlepší týmy ze všech právnických fakult v České republice. Čeká na ně povinnost vypracovat případ nový a poté stejným způsobem v kole ústním obhájit vítězství ve svém prvním velkém jednání, v soutěži o finanční odměny sledované širokou právní veřejností.

Co říci na závěr? Přijďte se v dubnu 2009 podívat na celostátní ústní kolo v Brně a držet palce s námi. Informace najdete na www.elsa.cz.

Jana Drbolová a Oľga Mitášová,
studentky Právnické fakulty MU

Hlavní novinky