Přejít na hlavní obsah

Poradenské centrum MU hlásí nárůst konzultací s psychology

Situace je komplikovaná zejména pro prváky, kteří byli natěšení na vysokoškolský život, který se de facto nekoná.

Poradenské centrum Masarykovy univerzity upozorňuje na nárůst počtu konzultací studentů s psychologem. Jestliže jich za poslední tři roky v měsíci březnu bylo v průměru 60, pak letošní březen je to už 125. Vzhledem k epidemické situaci jsou konzultace prováděny výhradně v online prostředí.

Co se týče témat, pak studenti jednoznačně řeší úzkostné stavy, pocit přetížení + stres, obavy z vlastního selhání, vztahové problémy (rodinné i partnerské). Přičemž úzkostné stavy pramení z různých zdrojů a příčin a rozhodně souvisí i s aktuální epidemickou situací, kdy mnozí z nich vzhledem k uzavření škol nemají sociální kontakty.

Situace je komplikována zejména pro prváky, kteří byli natěšení na vysokoškolský život, který se de facto nekoná. Kromě toho, že se nemohou účastnit prezenční výuky, poznat prostředí fakulty, spolužáky atd., přichází také o celý širší kontext studia na vysoké škole, kam spadá například i získávání nových kontaktů.

Už v loňském roce proto Poradenské centrum MU zavedlo nový rezervační systém, který usnadňuje objednání konzultací pro studenty. Více o psychologickém poradenství najdou zájemci na webu muni.cz v sekci Student.

Poradenské centrum MU realizovalo v roce 2018 celkem 678 konzultací, v roce 2019 to bylo 943 konzultací a v roce 2020 zhruba 758 konzultací. Důvody mírného poklesu za rok 2020 pracovníci centra spatřují jednak ve změně formy poskytovaných konzultací, ale také v tom, že v prvních fázích krize většina lidí včetně studentů napnula síly a soustředila se na zvládnutí všech aspektů vlastními silami, případně se vrhli rovnou do pomoci ostatním například v rámci dobrovolnictví.

Kromě individuálních psychologických konzultací byly v loňském roce zveřejněné na webu poradenského centra tipy, jak si poradit s distanční výukou, která může být pro mnoho studentů výzvou. 

Speciálně pro studenty prvních ročníků byla vytvořena na webu sekce, kde jsou základní informace, které jsou na začátku semestru klíčové.

Hlavní novinky