Přejít na hlavní obsah

Maďarští partneři z aliance EDUC navštívili MU

Na Masarykovu univerzitu v minulém týdnu zavítala čtyřčlenná delegace z univerzity v Pécsi, setkali se se členy vedení MU i jednotlivých fakult. Maďarská univerzita tvoří spolu s MU a dalšími čtyřmi evropskými školami alianci EDUC.

Jednání obou univerzit v nové EDUC učebně na Komenského náměstí 2, která je určená hlavně pro virtuální meziuniverzitní výuku.

Pro delegaci tvořenou rektorem Attilou Misetym, prorektorem pro strategická partnerství Józsefem Bethlehemem, ředitelem zahraničního oddělení Istvánem Tarrósym a zástupcem ředitele Péterem Árváiem si v minulém týdnu připravila Masarykova univerzita pestrý program: čekala je prohlídka Univerzitního kampusu v Bohunicích, Simulačního centra Lékařské fakulty MU (SIMU), vědeckých center CEITEC a RECETOX a také laboratoří na fakultě sportovních studií.

V průběhu dvoudenní návštěvy se delegace setkala také s rektorem MU Martinem Barešem, prorektorem pro internacionalizaci Břetislavem Dančákem, ředitelem Centra zahraniční spolupráce Janem Pavlíkem i s děkany a proděkany, kteří maďarským partnerům blíže představili všech deset fakult MU.

„Jsme moc rádi, že jsme mohli na MU přivítat tak vzácnou návštěvu a provést je po našich fakultách a vědeckých centrech. S univerzitou v Pécsi spolupracujeme dlouhodobě a mimo jiné s nimi vyučujeme společný studijní program Europe from the Visegrad Perspective. Pevně věřím, že se naše spolupráce bude v budoucnu ještě více prohlubovat a že díky alianci EDUC otevřeme další společné studijní programy,“ uvedl prorektor pro internacionalizaci MU Břetislav Dančák.

Aliance EDUC, kterou tvoří šest evropských univerzit z Francie, Německa, Itálie, Maďarska a Česka, vznikla v roce 2019 a je součástí prestižní sítě evropských aliancí financovaných Evropskou unií, které mají vytvářet hlubší evropský vysokoškolský prostor a zároveň silnou konkurenci nejen pro anglosaské univerzity. Podobných aliancí je v Evropě celkem 41 a každá z nich se soustředí na různé cíle.

Aktivity EDUCu se soustředí především na mezinárodní vzdělávání studentů v nejrůznějších formátech, od klasických studijních pobytů až po virtuální mobility. Díky alianci vznikly mimo jiné také desítky meziuniverzitních virtuálních a hybridních kurzů, které si mohou studenti MU zapsat zdarma a nechat si je uznat do svého studia. Studenti si díky meziuniverzitním kurzům nejen rozšíří znalosti v oboru, ale také poznají své zahraniční spolužáky a zažijí mezinárodní výuku, aniž by opustili Brno.

Rektor pécsské univerzity Attila Miseta a rektor MU Martin Bareš.
Setkání vedení Masarykovy univerzity s delegací z Pécse.
Čtyřčlenná delegace z univerzity v Pécsi, na fotce zleva: ředitel zahraničního oddělení István Tarrósy, prorektor pro strategická partnerství József Bethlehem, rektor Attila Miseta, zástupce ředitele zahraničního oddělení Péter Árvái.
Zástupci univerzity v Pécsi na fakultě sportovních studií.
Prohlídka fakulty sportovních studií.
Prohlídka fakulty sportovních studií.

Hlavní novinky