Přejít na hlavní obsah

TSP, SCIO, oborovky. Připravte se na přijímačky!

Přihláška úspěšně podaná. A co teď? Kromě odpočinku a přípravy na maturitu byste měli myslet také na přijímací zkoušky, bez kterých to na MUNI mnohdy nejde.

Co se přesně skrývá pod zkratkami TSP či SCIO, co jsou oborovky? Máme pro vás podrobnější informace. 

Zkoušky na fakultu lékařskou, farmaceutickou a sportovních studií 
Na třech fakultách Masarykovy univerzity se setkáte s oborovými testy, tzv. oborovkami. Zde pojmy TSP či SCIO tedy nevyužijete. Jedná se konkrétně o lékařskou fakultu, kde vás v druhé polovině června čekají testy z biologie, chemie, fyziky a somatologie (kombinace podle studijního programu). Také na farmaceutické fakultě vás čekají testy z biologie, chemie, fyziky, a navíc testy Všeobecných studijních předpokladů (VSP). V případě fakulty sportovních studií pak skládáte oborový test a praktickou přijímací zkoušku z tělocviku.

SCIO na fakultě sociálních studií
Pokud se hlásíte na některý studijní program fakulty sociálních studií (a to i v rámci sdruženého mezifakultního studia), ve své e-přihlášce jste si zvolili, jakou kombinaci zkoušky budete vykonávat – zda budete skládat Test studijních předpokladů od MUNI (TSP), nebo test Obecných studijních předpokladů (OSP), který pořádá společnost SCIO. V obou případech musíte ještě absolvovat test Základů společenských věd (ZSV) také pořádaný společností . Rádi bychom vás upozornili, že na tyto zkoušky se musíte přihlásit sami a poslední uznávaný termín u SCIO je 2. dubna 2022! Zároveň nezapomeňte dát společnosti SCIO svolení k předání výsledků na fakultu.

Test studijních předpokladů
Na ostatních fakultách na vás čeká Test studijních předpokladů (TSP), který si univerzita připravuje sama. TSP se skládají v jednotném termínu, a to v sobotu a neděli 23.–24. dubna 2022. Pokud se hlásíte do více studijních programů, test skládáte pouze jednou! V letošním roce se TSP navrací opět do prezenční formy a konkrétní termín a čas, ale i další detaily najdete ve své e-přihlášce.

Jak takový test vypadá? TSP se skládá z celkem 60 otázek, které jsou rozděleny do šesti okruhů: numerické, verbální, analytické a kritické myšlení, prostorová představivost a kulturní přehled. Otázky jsou uzavřené, u každé máte na výběr pět možností, z nichž je právě jedna správná, a s výjimkou 10 otázek v angličtině je celý test v češtině.

V rámci přípravy na TSP doporučujeme procvičit testy z minulých let, které jsou dostupné na muni.cz/tsp. Nápomocné vám budou interaktivní prvky včetně vysvětlení postupu řešení typických úloh.

Oborové testy
A aby toho nebylo málo, některé programy vyžadují jako doplnění TSP ještě oborový test. Tedy zkoušku, která se týká vašeho budoucího studijního zaměření. Konkrétní požadavky i termíny najdete vždy ve své e-přihlášce, případně v popisu studijního programu.

Nepodceňte přípravu!
Ať už vás při cestě na MUNI čeká jakýkoliv typ přijímací zkoušky, nenechávejte přípravu na poslední chvíli. Trénink dělá mistry. Pokud tedy chcete uskutečnit své sny, zatněte zuby a začněte. Ukažte, že to máte v sobě!

Pomoci vám může třeba 15 vyzkoušených tipů, jak se učit na testy a zkoušky od studentky Renáty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavní novinky