Přejít na hlavní obsah

Studijní program Kosmetické prostředky získal akreditaci

Farmaceutická fakulta MU vyhlásila podmínky přijímacího řízení pro zájemce o nový bakalářský studijní program Kosmetické prostředky. V rámci tuzemských vysokých škol jde o první studijní program tohoto typu.

Do nového studijního programu přijme FaF 48 studujících.

Přihlášky ke studiu je možné podávat mezi 5. 6. a 7. 7. 2023, přijímací zkoušky proběhnou dne 13. 7. a 19. 7. 2023 (dle výběru uchazeče). Hlásit se mohou zájemci s ukončeným středoškolským vzděláním s maturitní zkouškou. Fakulta přijme 48 nových studentů a výuka začne v podzimním semestru akademického roku 2023/2024. Více k profilu uchazečů, výuce či očekávanému uplatnění absolventů v praxi prozrazuje Tünde Ambrus, proděkanka farmaceutické fakulty pro studium a přednostka Ústavu aplikované farmacie FaF MU.

Jakému typu uchazečů je studijní program určen?

Studium v tomto studijním programu lze doporučit jak čerstvým absolventům středních škol obecného (gymnázií) i odborného zaměření, například chemického či zdravotnického, tak i praktikujícím odborníkům v různých oblastech zacházení s kosmetickými prostředky, kteří si chtějí doplnit či rozšířit své vzdělání. Určitě je dobré, aby uchazeč měl zájem o problematiku ochrany a podpory zdraví nebo osobní hygieny, ale také estetické cítění, protože kosmetika úzce souvisí s pěstováním tělesné krásy. Zároveň je v této oblasti v dnešní době velice markantní i podíl přírodních a zdravotnických věd a jejich aplikace.

Jaké očekáváte uplatnění absolventů v praxi?

Naším záměrem je příprava absolventů s interdisciplinárním, profesně orientovaným profilem, který zahrnuje různé aspekty kosmetických prostředků: chemické, technologické, medicínské, ekologické, regulační a další. Studium by je mělo připravit k tomu, aby byli schopni se kvalifikovaně podílet na procesu vzniku a zacházení s produkty, které vyhovují náročným požadavkům dnešní doby. Studijní program byl navržen tak, aby jeho absolvent byl připraven k práci v oblasti výroby kosmetických prostředků jako odborný pracovník či technolog ve výrobě a v laboratoři hodnocení jakosti. Ve společnostech, které se zabývají distribucí a prodejem kosmetických surovin a prostředků, může najít uplatnění jako obchodní zástupce, klientský pracovník a konzultant, v laboratořích certifikujících a regulačních orgánů jako laborant a dále třeba jako pracovník poskytující základní dermokosmetické poradenství při prodeji a aplikaci kosmetických prostředků.

Proděkanka a přednostka Ústavu aplikované farmacie FaF MU Tünde Ambrus.

Bude studium navázáno na praxi ve firmách působících v oboru kosmetických prostředků?

Spolupráce s aplikační sférou je důležitá. Vzhledem k tomu, že se jedná o profesně orientovaný studijní program, akreditační standardy předepisují dostatečnou délku odborné praxe a zapojení odborníků z mimouniverzitních pracovišť. Máme smluvně potvrzenou spolupráci s několika významnými společnostmi, které působí v různých segmentech trhu kosmetických přípravků.

Při realizaci studijního programu budete spolupracovat s dalšími fakultami MU. S kterými a jak konkrétně?

Výuku vybraných předmětů studijního programu budou zajišťovat spolupracující fakulty MU v rámci kooperované výuky. Konkrétně se bude jednat o přírodovědeckou, lékařskoupedagogickou fakultu a předměty jako Struktura funkce buňky, Základy biochemie, Předlékařská první pomoc a Základy fyziky a přístrojové techniky. Velice si vážíme této možnosti spolupráce a využití jejich zkušeností, personálních kapacit i infrastruktury. Zároveň je rozpracován návrh navazujícího magisterského studijního programu Kosmetologie a kosmetické prostředky, kde také počítáme se spoluprací s těmito i dalšími fakultami MU. Předpokládáme, že na výukové aktivity v tomto oboru budou časem navázány i společné mezifakultní projekty vědecké spolupráce.

Jaké to je být na startu úplně nového studijního programu? Jaká je na fakultě nálada?

Pro naši fakultu je to nová a zcela jedinečná situace. Farmaceutická fakulta za dosavadních 32 let své existence totiž poskytovala vzdělání pouze v jednom pregraduálním magisterském studijním programu Farmacie, respektive v jeho anglické mutaci Pharmacy. Akreditace nového studijního programu pro nás představuje výrazný posun a velkou šanci pro rozvoj jak vzdělávací, tak navazující tvůrčí činnosti a třetí role, tedy služby společnosti. Nejužší tým, který se na přípravě nového studijního programu podílel, má velkou radost. Pracovníci fakulty, kteří budou do jeho realizace zapojeni, vnímají tento krok jako šanci a perspektivu vedoucí k dalšímu pedagogickému, odbornému a kvalifikačnímu růstu.

Další informace o akreditaci studijního programu Kosmetické prostředky přináší TZ

Vznik nového SP Kosmetické prostředky byl podpořen z Národního plánu obnovy v rámci projektu MUNI 3.2.1, registrační číslo NPO_MUNI_MSMT-16606/2022.

 

Hlavní novinky