Přejít na hlavní obsah

Je pro mě farmaceutická fakulta to pravé?

Chceš vědět, co se skrývá v lécích, jak se vyvíjejí, vyrábějí, jak v těle působí? Chceš pomáhat lidem zlepšit jejich zdraví a kvalitu života? Zvol si studijní program Farmacie nebo Kosmetické prostředky na Farmaceutické fakultě Masarykovy univerzity.

Studium na farmaceutické fakultě je hodně prakticky zaměřené, takže sestává z velké části z laboratorních cvičení, stáží, praxí a exkurzí. Do výzkumné činnosti se zapojíš již během studia v nižších ročnících a můžeš si tak zvolit, která oblast tě opravdu baví, a na co se chceš specializovat.  

Pár slov o fakultě  

Historie farmaceutické fakulty v Brně sahá až do roku 1952, kdy byla založena jako samostatná fakulta Masarykovy univerzity. Studenti zde získávali informace o tom, co obsahují léčiva, podíleli se na vývoji nových přípravků a sledovali jejich působení v lidském organismu. Novodobá historie je pak spojena s nynější Veterinární univerzitou Brno, od které se v roce 2020 farmaceutická fakulta oddělila a stala se opět fakultou patřící pod Masarykovu univerzitu. 

Budovy fakulty se stále nacházejí v areálu veterinární univerzity v Brně - Králově Poli, blízko společenskému životu, historickému centru, parkům a zeleni. Součástí výukových prostor jsou mimo poslucháren a seminárních místností i moderně vybavené laboratoře se špičkovými přístroji jako je elektronový mikroskop, nukleární magnetická rezonance pro chemickou analýzu, 3D tiskárny nebo orgánové simulátory.   

V následujících letech se farmaceutická fakulta přestěhuje do zbrusu nové stavby, která pro ni vzniká v Univerzitním kampusu Bohunice. Architektonicky krásná budova poskytne možnost navýšení počtu studentů, moderní a velkorysé prostory, nové technické vybavení i úzkou spolupráci s ostatními fakultami.  

Jak vypadá studium u nás? 

Hlavní vlajkovou lodí je magisterský studijní program Farmacie, ke kterému od letošního akademického roku přibyl bakalářský studijní program Kosmetické prostředky. Oba studijní programy se pyšní oborově širokým zaměřením na několik různých disciplín, proto ve výuce fakulta spolupracuje i s dalšími fakultami Masarykovy univerzity. 

Během svého studia máš možnost vyjet do zahraničí na stáže, praxe či studium v rámci programu Erasmus. Můžeš se také účastnit různých mezinárodních projektů, konferencí a grantů, které fakulty a Masarykova univerzita zprostředkovávají.     

Co po studiu? Uplatnění absolventů  

Vystudovaný farmaceut nemusí pracovat pouze v lékárně, a stejně tak absolvent Kosmetických prostředků nemusí pracovat pouze v laboratoři.  

Úspěšní absolventi oboru Kosmetické prostředky najdou uplatnění v kosmetickém průmyslu, ať již ve vývoji nových kosmetických preparátů, ve výrobě, v související legislativě nebo v různých konzultantských pozicích. Vzhledem ke zvyšujícímu se zájmu v péči o vlastní tělo, pohodu a zdravý vzhled a v celostním přístupu ke vlastnímu zdraví je potenciál tohoto studijního oboru opravdu vysoký.   

Vystudovaní farmaceuti mají stoprocentní zaměstnanost a nalezneme je mimo lékárny také ve vývoji nových léčiv, ve farmaceutických firmách, ve výzkumných projektech, v legislativě a kontrolních složkách nebo na akademické půdě. 

Hlavní novinky