Přejít na hlavní obsah

Velká pětka spolků pořádá největší studentské akce

Je jich pět, každý se zaměřuje na něco jiného a všichni dohromady tvoří tzv. velkou pětku. Největší spolky na Masarykově univerzitě zajišťují pořádání nejznámějších studentských akcí či podporu zahraničním studentům.

Pět největších spolků pořádání na Masarykově univerzitě nejznámější studentské akce.

Organizaci Majálesu, lampionového průvodu, reprezentačních plesů nebo zahraničních stáží mají na Masarykově univerzitě spolu s dalšími aktivitami pro studenty na starosti největší studentské spolky. Společně se sdružují v tzv. velké pětce, přičemž některé spolky mají celouniverzitní dosah a jiné působí jen na některých fakultách. 

Masarykova studentská unie (MUNIE): užít si studium naplno

Největším celouniverzitním spolkem je Masarykova studentská unie. Vznikla v roce 2012 a její hlavní činností je zastřešování, sdružování a podpora činnosti dalších studentských spolků na univerzitě. „Naším hlavním cílem je, aby si studenti užili studium naplno. Pořádáme proto akce, kde se mohou setkávat napříč fakultami a s různými zaměřeními studia, budovat nové vztahy a společně se bavit,“ popsal prezident spolku Mikuláš Möwald, nově zvolený loni v prosinci.

MUNIE pravidelně organizuje kulturní, sportovní, společenské, vzdělávací a dobročinné akce. Největší událostí je prosincový Ples studentů Masarykovy univerzity. Členové se organizačně zapojují i do přípravy dalších známých studentských akcí jako Majáles, TEDx, plesový kvíz nebo meziuniverzitní sportovní souboje. Každoročně na začátku akademického roku organizuje MUNIE také Jarmark spolků v atriu fakulty sociálních studií, kde si hlavně prváci mohou vybrat spolek podle svých zájmů. „Letos poprvé uspořádáme jarmark i na začátku jarního semestru, přesněji první týden v březnu v kampusu. Další naší velkou akcí bude charitativní umělecký večer nebo pokračování Knižního klubu,“ upřesnil Mikuláš Möwald.

Spolek MUNIE tvoří aktuálně 66 aktivních členů. S přípravami projektů pomáhá také 14 „aktivních alumni“, což v sobě spojuje absolventy i studující, kteří už ale nemají tolik času být aktivními členy. Nové členy nabírá spolek vždy na začátku každého semestru prostřednictvím kampaní na sociálních sítích. Zájemci vyplní dotazník a přijdou na pohovor. „Aktuálně budeme doplňovat nové členy do oddělení marketingu a fundraisingu,“ naznačil Mikuláš Möwald.

AIESEC: zprostředkování zahraničních stáží

AIESEC je největší studenty řízená nezisková organizace na světě. Ve více než 120 zemích sdružuje 32 tisíc studentů, kterým umožňuje získávat zahraniční odborné zkušenosti, rozvíjet jejich leadership a management. „Naší činností je zprostředkovat studentům praxe formou profesních a dobrovolnických zahraničních stáží, které mají délku od šesti týdnů až do roku a půl. Pořádáme také mnoho lokálních akcí,“ popsala víceprezidentka spolku Martina Hoštaková.

K největším projektům spolku patří Youth 4 Impact, dříve známý jako EDISON. Při této akci navštěvují stážisté a dobrovolníci z celého světa po dobu 6 týdnů základní a střední školy a prohlubují u studentů mezikulturní porozumění. Dále jde o projekt Be The Change, kdy členové spolku pořádají spolu se zahraničními studenty jednodenní přednášky a pomáhají tak žákům základních a středních škol lépe pochopit problematiku Cílů udržitelného rozvoje (SDGs). Už desátým rokem také AIESEC organizuje konferenci o podnikání Symposium, která se zaměřuje na rozvoj podnikavosti u mladých lidí.

Brněnská pobočka AIESEC má momentálně 24 aktivních členů. Do aktivit komunity se lze nově zapojit vždy na začátku semestru díky výzvě na sociálních sítích spolku nebo vyplněním formuláře na webu. Příležitostně se nábor otevírá také před Vánocemi a před létem.

Erasmus Student Network MUNI Brno (ESN MUNI Brno): podpora zahraničních studentů

Erasmus Student Network MUNI Brno založili v létě 2003 studenti, kteří už absolvovali nějaký studijní zahraniční pobyt. Spolek tedy poskytuje pomoc a podporu zahraničním studentům, kteří přijíždějí na MUNI studovat, ve spolupráci s Centrem zahraniční spolupráce Masarykovy univerzity jim pomáhá se začleněním do akademického a studentského života a připravuje pro ně volnočasový program. „Organizujeme jazykové kurzy, výlety, tematické party, sportovní aktivity nebo kulturní akce jako třeba prezentace států. V jarním semestru nás čeká 27. února Speed Friending, 7. března International Students Ball, 21. března Tram Party, 25. dubna Boat Party či 2. května Goodbye Party. Připravujeme také Erasmus Cup v basketbalu, volejbalu a fotbalu,“ vyjmenovala prezidentka spolku Denisa Drappanová.

Spolek ESN MUNI Brno je navíc členem jedné z 18 sekcí ESN Czech Republic a také celoevropské sítě mezinárodních studentských klubů Erasmus Student Network. Aktuálně má okolo padesátky aktivních členů, noví zájemci se mohou ozvat kdykoliv během roku přes Instagram.

Nadační fond studentů Filozofické fakulty MUNI (NFS): festivaly, party i ples pro studenty

Reprezentační ples, lampionový průvod spojený s oslavami 17. listopadu nebo volba krále a královny Masarykovy univerzity na Majálesu. Tyto hlavní události mají na starosti členové Nadačního fondu studentů Filozofické fakulty MUNI, který je největším dobrovolnickým spolkem na filozofické fakultě. „Nadační fond funguje už přes dvacet let a navazuje hlavně na Studentský klub filozofické fakulty, který vznikl na konci roku 1989. Díky svému logu se sovou s brýlemi bývá někdy označovaný také jako soví společenství,“ přiblížila členka spolku Katarína Šimková.

Nadační fond má aktuálně asi dvacet členů. Zaměřují se hlavně na pořádání kulturních a společenských akcí, k nimž patří například dva multižánrové festivaly: zářijový SemestrStart a květnový SemestrEnd. Dalšími akcemi jsou Freeshop, Šifrovačka nebo turnaje v karetních hrách a deskovkách jako například BANG turnaj. Podílí se také na organizaci Prvákovin, které pomáhají novým studentům a studentkám seznámit se s životem na fakultě a na univerzitě. Studujícím filozofické fakulty pravidelně přispívají na organizaci zájmových akcí. „Našimi nejbližšími většími akcemi budou 20. února Masaryk Semester Opening Party na Flédě a 14. března Reprezentační ples filozofické fakulty, letos s tematikou nového lunárního roku draka,“ upřesnila Katarína Šimková.

Noví zájemci o členství v NFS se mohou přihlásit vždy na začátku akademického roku, kdy na sociálních sítích spolku probíhá nábor.

Klub investorů: finance, ekonomické dění i seberozvoj

Na ekonomicko-správní fakultě působí Klub investorů. Vznikl na jaře 2011 a své pobočky má také v Praze a Bratislavě. Aktivity klubu se zaměřují na investování, finančnictví a aktuální ekonomické dění, ale také na osobnostní růst. Zhruba 30 členů spolku pomáhá studentům zprostředkovat pracovní příležitosti v oblasti financí, propojit je s úspěšnými odborníky z oboru a nasbírat zkušenosti z praxe. „Naše akce jsou otevřené jak pro všechny studující na Masarykově univerzitě, tak i pro veřejnost. Často si totiž lidé, protože jsme fakultní spolek, myslí, že jsou naše aktivity přístupné jen lidem uvnitř fakulty. Teď na jaře připravíme přednášku Radima Passera z developerské společnosti PasserInvest, který patří mezi 100 nejbohatších Čechů. Dále chystáme přednášku Michala Meška ze slovenského knihkupectví Martinus nebo investiční diskuzi s mnoha zajímavými hosty,“ představila nejbližší akce Klubu investorů jeho nová prezidentka Emma Šimčisko. Dodala, že nábor nových členů spouští Klub investorů na svých sociálních sítích vždy na začátku každého semestru.

„Osobně mě těší, že můžeme postupně představovat univerzitní veřejnosti pestré aktivity spolků. Když se podíváme na velké množství akcí, které jen tyto dnes uvedené spolky zaštiťují, jsme si vědomi velkého přínosu každého z nich. Ať jsou to spolky zaměřené primárně na studentský život na univerzitě, oživující tak významně studentskou komunitu, spolky podporující další profesní či občanskou vzdělanost nebo spolky, které svou náplní činnosti významně podporují internacionalizaci naší univerzity. Studujícím přinášejí nové kontakty a možnosti získávání nových zkušeností, současně sami aktivní studenti a studentky spoluvytvářejí charakter univerzitní komunity, zviditelňují Masarykovu univerzitu, a za to všem patří poděkování,“ uvedla prorektorka pro záležitosti studentů a vnější vztahy Jana Fialová.

 

Hlavní novinky