Přejít na hlavní obsah

DNY na MUNI: Se studentkou právnické fakulty

Pochází z Brna, takže MUNI měla Nevenka Petříčková v žebříčku priorit na předních příčkách. Na právnickou fakultu chtěla hlavně kvůli tomu, že právnické vzdělání poskytuje určitou jistotu.

Studentka právnické fakulty Nevenka Petříčková

Tu jistotu bych přirovnala třeba k tomu, když doktor na sobě pocítí symptomy nějaké nemoci, tak automaticky hned nepanikaří. Ví, co se s ním děje a co ho při léčbě bude čekat. Tohle považuji za velmi podobné právu. Když se přede mě dostane dokument, budu hned vědět, co je jeho přesným obsahem a jak dále postupovat. Právní znalosti mě tak zkrátka připraví na vše, co mě může v profesním i osobním životě potkat, což mi dává velkou životní jistotu a sebevědomí.

Studium práv

Studuji 2. ročník oboru Právo a právní věda, těším se tedy, až podrobněji proberu všechna právní odvětví, abych si mohla vybrat specializaci. Zatím mě velmi baví ochrana osobnostních práv, ochrana osobních údajů. Proto mě velmi zaujalo ústavní právo, v rámci něhož jsme probírali nejdůležitější lidskoprávní kauzy s důrazem na toto téma. Bedlivě jsem také sledovala vývoj AI Actu od Evropské unie. Rychlý nástup a vývoj umělé inteligence nutí zákonodárce a právo, což je jinak konzervativní disciplína, k okamžitým reakcím.

A právě EU je jedna z prvních institucí, která na tento vývoj zareagovala komplexně. AI Act rozděluje systémy umělé inteligence podle úrovně rizika do čtyř kategorií na minimálně rizikové, omezeně rizikové, vysoce rizikové a nepřijatelně rizikové systémy, které chce EU kompletně zakázat nebo podrobit silné regulaci. Týká se to například biometrického sledování v reálném čase. Pokud by tedy chtěla policie použít k rozpoznávání obličejů AI třeba z důvodu teroristického útoku, musí splnit přísné požadavky týkající se geografické a časové omezenosti používání AI a získání povolení od soudu.

V budoucnu bych se chtěla věnovat advokacii, nicméně vím, že studiem práv si nezavřete dveře v podstatě k žádnému oboru. Na právnické fakultě se klade velký důraz na praktické dovednosti jako kritické myšlení či schopnost kvalitně argumentovat, což jsou dovednosti využitelné v jakémkoli oboru.

Už nyní se snažím nabyté dovednosti uplatnit, pracuji jako asistentka daňového poradce a firmy, která se specializuje na odčitatelnou položku. Práce mě baví, zároveň to beru jako příležitost dozvědět se něco více o oboru, který je právu velmi blízký.

BIP ve Würzburgu

Chci využít co nejvíce možností, které nám MUNI nabízí. Loni na podzim jsem se proto rozhodla vyjet do německého Würzburgu v rámci Blended Intensive Programme, který je součástí Erasmu+. Nejprve jsem měla týden online výuky s doktorkou z tamní právnické fakulty, poté jsem byla čtrnáct dní přímo v Německu.

Na prezenční výuce jsme se s kolegyněmi z brněnské právnické fakulty setkaly i se studenty práv z Německa, Maďarska a Itálie. Společně jsme všichni připravovali simulaci mezinárodní arbitráže. Celý program probíhal v angličtině, takže jsem měla příležitost si vyzkoušet právnickou angličtinu, na kterou je u nás na fakultě kladen velký důraz. Zároveň bylo skvělé se setkat se studenty práv z jiných zemí Evropy, s nimiž máme mnoho společného. Studijní pobyt v Německu byl taky velmi zajímavý z důvodu, že náš český právní řád bere ten německý jako jednu z hlavních inspirací.

Safety and Violence Awareness Movement (SVAM)

Velké množství zkušeností jsem také získala díky aktivitám v rámci Safety and Violence Awareness Movement (SVAM), o kterém jsem se dozvěděla úplnou náhodou. Na vývěsce informačního systému jsem loni viděla příspěvek od hlavní organizátorky Michaely Jelenové. Chtěla uspořádat kompaktnější akci o sexuálním násilí a hledala lidi, kteří by jí s organizací pomohli. A vzhledem k tomu, že jsem se jako prvačka chtěla zapojit do univerzitního života, hned jsem se přihlásila.

Po uspořádání pilotního ročníku jsme se rozhodly, že budeme pokračovat. Upravily jsme vnitřní strukturu, takže nyní projekt pořádáme čtyři – dvě studentky filozofické fakulty, nyní již absolventka právnické fakulty a já. Společně jsme založily spolek a začaly připravovat další ročník. Tím, že jsme ve spolku čtyři, se naše role často prolínají, mohla jsem si tak vyzkoušet shánění prostor nebo propagaci na sociálních sítích. Výlučně se ale zaměřuji na finance, zařizovala jsem podporu od rektorátu univerzity a od městské části Brno-střed, vedu účetnictví a spravuji rozpočet.

Pro letošní ročník jsme vybraly téma násilí na internetu. Digitální prostředí se strašně rychle vyvíjí a zasahuje do mnoha sfér. Oslovily jsme proto odborníky z různých oblastí a vytvořily jsme komplexní program, do kterého jsme obsáhly například sexualizovaný obsah na internetu, problematiku deepfake, fungovaní NÚKIBu nebo internetový extremismus. Projekt probíhal v rámci celého měsíce dubna. Připravily jsme pro něj workshopy, přednášky i výstavu výtvarného umění v atriu fakulty sociálních studií. Domluvily jsme se také s kinem Art, které v rámci doprovodného programu promítalo dva tematické filmy.

To, že jsme si vybraly aktuální téma, nám potvrdil fakt, že se na našich akcích objevilo široké spektrum lidí. Nezaujaly jsme pouze studenty MUNI, ale v hojném počtu na naše akce docházeli i studenti VUT či nestudenti, kteří se o našem projektu dozvěděli na internetu. Dle ohlasů od účastníků, přednášejících, vystavujících umělců i Masarykovy univerzity tento ročník hodnotíme jako velmi úspěšný. Nyní je před námi hlubší evaluace celého projektu, chceme probrat, co se nám povedlo a co bychom měly udělat příště. Zároveň začneme přemýšlet o tématu pro další rok.

Jsem ráda, že se díky studiu na Masarykově univerzitě můžu realizovat různými způsoby. Těším se proto, co mi budoucnost ve SVAMu a na MUNI přinese.

Hlavní novinky