Přejít na hlavní obsah

Tipy na zajímavé předměty z FSS k zaregistrování

Chcete si rozšířit obzory v sociálněvědných oborech? Vyzkoušejte něco z nabídky fakulty sociálních studií.

Fakulta sociálních studií spouští registrace předmětů na jarní semestr 2012 jako úplně poslední ze všech fakult Masarykovy univerzity. Přesto se na některé z nich vyplatí počkat.

Je libo trochu psychologie?
Mnohé z kateder vypisují předměty, které dávají možnost nahlédnout do oborů FSS také těm, kteří je nestudují. Zatímco na POL196 Základy politologie pro nepolitologySOC119 Úvod do sociologie pro nesociology si budou muset zájemci počkat až na podzim, katedra psychologie vypisuje PSY128 Psychologie v běžném životě i na jaře. „Je to ideální pro lidi, kteří zvažují, jestli třeba ještě nezkusit studium tohoto oboru, nebo si prostě jen chtějí rozšířit obzory mimo svoji disciplínu,“ hodnotí spokojená absolventka kurzu Vanda Vrubelová.

Ačkoliv je většina dalších předmětů z populárního oboru psychologie určena jen kmenovým studentům, najdou se i výjimky. Patří mezi ně například PSY212 Psychologie zvuku. „Předmět mě hodně inspiroval k tomu, jak uvažovat o zvuku kolem nás: jak jej vnímat, co často opomíjíme a proč je dobré na zvuk čas od času zaměřit svou pozornost,” sumarizuje Jakub Křenek kurz, jehož součástí jsou i procházky po městě s doslova nastraženýma ušima.

Další předmět přístupný pro všechny je PSY271 Psychologie přesvědčování, který se zaměřuje na persuazivní techniky. „Vyučující Stanislav Gálik strávil stáž v Americe, kde se potkal se samotným guru persuaze Robetem Cialdinim. V USA také pochytil interaktivní styl výuky, takže jeho hodiny jsou všechno jen ne nuda,” chválí student Tomáš Repka.

Politologie, ekologie i gender studies
Studenti, zajímající se o politickou scénu, ocení předmět, který zasvěcuje do dějin české politiky: POL215 Česká politika pro nepolitology shrnuje období od roku 1848 až do současnosti.

Osobnosti z celé České republiky zve na fakultu předmět ENS215 Blok expertů II. zaměřený na biologii a ochranu přírody. Letos se mezi přednášejícími podle garanta předmětu Zbyňka Ulčáka objeví například bývalý ministr životního prostředí a senátor Bedřich Moldan a filozof a antropolog Jan Sokol.

Věhlasný je kurz GEN138 Sex, gender a společnost, který nabízí průřez vybranými tématy z gender studies. Předmět katedry sociologie kombinuje přednášky s projekcemi a otvírá i kontroverzní témata, jako je pornografie, ženské deviace či sexuální výchova. „Kurz je koncipován pro ty, kteří se sociologickými a genderovými teoriemi nepřišli nikdy do styku,” komentuje obsah přednášek studentka Kristýna Veselá, „stejně tak je uzpůsobená a adekvátně těžká zkouška.” Veselá proto upozorňuje v tématu zběhlejší studenty, že se kvůli šíři jednotlivých okruhů nejde ve výuce příliš do hloubky. Zájemci si ale mohou probírané teorie dostudovat z doporučené literatury.

Odměna za dobrovolnické aktivity
Dobrovolnickou práci ve studentských spolcích univerzity oceňuje PSY225 Studentská dobrovolnická praxe. Podmínkou absolvování je prezentace vykonávané činnosti před ostatními posluchači kurzu, samotnou podobu praxe si ale volí student sami.

„Zapsaní se hodně zapojují například do činnosti Nadačního fondu studentů Filozofické fakulty nebo v podobných spolcích na jiných fakultách,” informuje garant kurzu Ladislav Koubek. „Cenné jsou také aktivity studentů z organizace AIESEC, které jsou pro mnohé mimořádným přínosem a vkladem do života - pořádají třeba dobrovolné rozvojové semináře zaměřené na měkké dovednosti,“ vysvětluje Koubek a dodává, že velká část praxí má také charakter pomoci lidem v nouzi, ať už v Chráněném bydlení sv. Michala, v hospicu v Rajhradě a dalších zařízeních provozovaných Charitou ČR nebo jinými neziskovými organizacemi.

Hlavní novinky