Přejít na hlavní obsah

Praktická příručka přibližuje design služeb institucím i veřejnosti

Centrum pro inovace a design služeb nabízí příklady, jak se dá zlepšit provoz veřejných institucí.

David Šmehlík

Stále častěji se můžeme setkat s pojmem design služeb. Co kombinace dvou slov skrývá? To prakticky poodhaluje Centrum pro inovace a design služeb Masarykovy univerzity v nové příručce. Na konkrétních příkladech chce ukázat, že změny ve službách jsou možné a mohou být efektivní.

„Design není ani nic nového, jak by se třeba mohlo zdát z pozdvižení, jež výraz, často s různými přívlastky, v poslední době vyvolal. Designovým procesem na určité úrovni prošel jak první lovecký oštěp, tak třeba feudální systém. Tím procesem máme na mysli zjednodušeně řečeno návrh, jak daná věc či služba bude fungovat, a jeho realizaci,“ uvádí se v úvodu publikace.

CIDES spadá pod Kabinet informačních studií a knihovnictví (KISK) na filozofické fakultě a její magisterská specializace Design informačních služeb je známá svým moderním přístupem k výuce a vzdělávání. I proto také kniha K čemu je design služeb? 10 případovek z veřejné sféry vychází zdarma v pdf formě ke stažení.

„Chtěli jsme něco praktického, proto jsme vybrali ty nejlepší případové studie, které jsme našli, a dali je dohromady v češtině,“ popisuje vznik knihy hlavní autor, student David Šmehlík. „Často si totiž lidé nedokážou představit, co by pro ně takový designér služeb dokázal udělat. To může jasně ukázat právě tato příručka,“ vysvětluje záměr vydání publikace, která obsahuje desítku příkladů návrhu zlepšení provozu třeba z prostředí nemocnice, knihovny, úřadu, divadla nebo mateřské školky.

Neznají, neví, neřeší...
Při listování devadesátistránkovou knížkou člověk ale nenarazí ani na jeden český příklad. Jak je to možné? „České případovky přímo z této oblasti zatím neexistují, ale když se nám někdo ozve, rádi dáme dohromady projekt a napíšeme o tom,“ dodává Šmehlík.

Společně s kolegy už prošli mnoha veřejnými institucemi včetně České pošty, Moravské galerie, knihoven i neziskových organizací, s inovacemi a designem to ale jde ve veřejných službách pomalu. „Pojem designu služeb je v tuzemsku stále neznámý a lidé bohužel neví, co by tím získali,“ předává svou zkušenost David. „Proto je nejlepší přicházet s konkrétními návrhy. Bohužel zodpovědní lidé často nemají dost času je řešit.“

V zahraničí je podle něj situace lepší, korporace i úřady jsou zvyklé mezi sebou víc spolupracovat. V KISKu se to snaží změnit alespoň tím, že zavedli novou magisterskou specializaci – Design informačních služeb – a část předmětů učí v angličtině. Fyzické výtisky právě vydané příručky také plánují rozeslat do různých institucí s nabídkou, že jim s designem služeb rádi pomohou. Kromě toho závadějí designové principy v rámci univerzity – připravují program pro rozvoj akademických dovedností pro doktorandy.

Hlavní novinky