Přejít na hlavní obsah

Brněnští vysokoškoláci společně zvelebí knihovnu

Pobočka Knihovny Jiřího Mahena, kterou vedou studenti knihovnictví, se může dočkat zajímavých změn.

Jeden ze studentských návrhů na předělání knihovny.

Studenti Filozofické fakulty MU získávají v knihovně Na Křižovatce praxi už několik let, experimentují tam s novými programy, zavádí a inovují knihovnické systémy. Teď společně se studenty fakulty architektury a lesnické a dřevařské fakulty vymýšlí, jak zastaralý prostor přestavět.

Nápad na předělání prostor se zrodil po exkurzi v knihovně v dánském Aarhusu. „Napadlo mě, že by bylo vhodné udělat nějaké změny i u nás,“ vysvětluje Jana Skládaná, která v knihovně působí. Získala podporu vedení kabinetu informačních studií a knihovnictví a začala přemýšlet, jak postupovat dál. „Zároveň se ke mně dostala informace o participativním rozpočtu Brna, díky němuž mohou občané zažádat o financování projektů, které navrhnou. Rozhodli jsme se to zkusit,“ popisuje Jana.

O návrzích na změny prostor Křižovatky se mělo rozhodnout při workshopu, do něhož se zapojilo hned několik institucí. „Fakulta architektury je tady blízko, tak nás napadlo je oslovit. Působila jsem dřív i na Mendelově univerzitě, kde se studuje design nábytku, tak jsem kontaktovala i zástupce z této fakulty. Obě instituce nabídku přijaly,“ říká studentka.

„Sháněli se studenti na architektuře i na Mendelově univerzitě, kteří by se do toho chtěli zapojit. Nakonec se podařilo vytvořit čtyři týmy,“ vysvětluje knihovnice Barbora Tvrdoňová.

Workshop se naplánoval na tři dny, čtvrtý den se vyhradil instalaci výsledných architektonických návrhů a pátý hodnocení poroty. „Ředitelka Knihovny Jiřího Mahena, pod niž pobočka Na Křižovatce spadá, Libuše Nivnická nám navíc řekla, že by výsledný návrh mohl být modelem pro případnou rekonstrukci dalších součástí knihovny,“ dodává Barbora.

V týmech se studenti rozdělili tak, aby v nich byla zastoupená každá ze zainteresovaných stran. „Pracovalo se vždy až do večera. Studenti z VUT a Mendelovy univerzity házeli nápady a my jako zástupci oblasti knihovnictví jsme jim dávali zpětnou vazbu, co je a není možné,“ přibližuje Tvrdoňová s tím, že týmoví kolegové sice měli úžasné nápady, občas ale nebyly zcela realizovatelné.

Ze společné práce vzešly nakonec čtyři návrhy. „Do začátku června probíhalo hlasování veřejnosti na stránkách knihovny nakrizovatce.knihovna.cz a také na webu městské části Brno-střed, která nás velice podporuje. Vyhlášení bude v centrální knihovně na Kobližné,“ vysvětluje Skládaná s tím, že výsledek napoví, jaké estetické a další preference mají uživatelé.

Důležité bude i hlasování, které se týká participativního rozpočtu. „Požádali jsme si o částku dva miliony korun a během dvou hodin jsme dostali více než 150 hlasů na webu, díky čemuž projekt může pokračovat do další fáze,“ dodává Jana. Pokud se projekt dostane do užšího výběru a bude posouzen jako realizovatelný, přijde na řadu finální rozhodnutí. „To spočívá v hlasování občanů s trvalým bydlištěm v Brně. Vybrané projekty, které získají při hlasování v listopadu 2017 nejvíce hlasů a současně se finančně dostanou do limitu, se pak budou realizovat,“ vysvětluje studentka.

Pokud návrh na nové prostory knihovny uspěje, mají se návštěvníci na co těšit. Všechny předložené varianty totiž obsahují zajímavé prvky. „Například jeden z těch návrhů vyšel z myšlenky, že knihovna je prostorem pro čtení. Nábytek, který studenti navrhli, tak vychází z interpunkčních a diakritických znamének. Návrh se některým odborníkům tak líbil, že by se podle něj už mohly začít vyrábět i prototypy,“ říká Skládaná.

Hlavní novinky