Přejít na hlavní obsah

Na mezinárodní stáži ve Vídni

Studentka práv se dostala na praxi do institucí EU i OSN. Věnovala se problémům v Palestině nebo uprchlické krizi.

Budova OSN ve Vídni.

Vídeň, město vzdálené jen pár kilometrů od rodné Bratislavy, které jsem právě díky blízkosti navštívila již mnohokrát jako turistka, se na půl roku stalo mým domovem. Získala jsem možnost absolvovat krátkodobou stáž, a to hned ve dvou mezinárodních organizacích.

Nejdřív jsem zamířila do Agentury Evropské unie pro základní práva (FRA – European Union Agency for Fundamental Rights) a následně do organizační složky Organizace spojených národů. Dostalo se mi tak privilegia nejen pozorovat jejich činnost, ale podílet se i na jejich fungování.

Za klíčový bod dobré a dobře zorganizované stáže považuji dobrého supervizora, tedy vedoucího stáže, který je vaším styčným bodem s organizací, přiděluje vám úkoly a měl by vám v ideálním případě ochotně a trpělivě vysvětlit všechny vaše povinnosti.

Opravdu dobrý vedoucí stáže vám vysvětlí i to, jak práce, kterou budete provádět, zapadá do širšího celku organizace. Kontaktní osoba může významně ovlivnit vaši zkušenost s pracovní stáží, jelikož jako nováček o organizaci práce a často ani o práci samotné nemáte reálnou představu. Já jsem měla štěstí, že jsem se setkala a pracovala s výjimečnými a zkušenými lidmi, od kterých jsem se hodně naučila.

FRA je specifickou agenturou Evropské unie, protože jejím úkolem je především výzkum v oblasti základních lidských práv. V praxi to znamená velké množství práce zpoza stolu, hodiny a hodiny strávené čtením, výběrem potřebných informací, vytvářením co nejefektivnějších dotazníků a vyhodnocováním výsledků. Celkově to byla výborná zkušenost, pokud jde o reálné použití vědeckých metod výzkumu, které jsou užitečné při psaní závěrečných kvalifikačních prací, obzvláště pro doktorské studenty.

Jedna z největších výzev, kterým FRA během mého působení čelila (a všechny okolnosti indikují, že nejde pouze o krátkodobou výzvu), byla otázka masové migrace do Evropské unie. Tato problematika si vyžádala nejedno setkání všech zaměstnanců organizace za účelem efektivní diskuse a následné koordinace činnosti spolu s dalšími agenturami a institucemi Evropské unie.

Změna působiště z FRA do OSN znamenala přesun z evropské roviny do širšího mezinárodního kontextu, což přineslo nejen větší rozmanitost zemí původu kolegů, ale i značnou rozdílnost agend. OSN má ve Vídni velmi specifické organizační složky, jakými jsou například organizace pro výzkum vesmíru, pro poštovní služby či zločinnost a drogy, přičemž práce v nich se velmi liší kancelář od kanceláře.

V té naší, které se říká Rejstřík škod způsobených vybudováním stěny na okupovaném palestinském území (UNRoD – the United Nations Register of Damage Caused by the Construction of the Wall in the Occupied Palestinian Territory), jsme jako stážisté prováděli po důsledném tréninku stejnou práci jako řádní zaměstnanci kanceláře, což hodnotím jako obrovský přínos. Měla jsem díky tomu skvělý pocit, že jsem integrální součástí týmu, což považuji za tu nejlepší zkušenost, jakou si člověk z praxe může odnést.

Vídeň však nemusíte vnímat pouze jako sídlo mezinárodních organizací, jakými jsou Organizace spojených národů, FRA či Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE). Vídeň je také městem, ve kterém se žije a bydlí více než jen dobře.

Existence silné mezinárodní komunity, množství kulturních akcí během všech ročních období jak pro turisty, tak i pro místní, obrovský počet galerií, útulných kaváren, skvěle uspořádaná městská doprava, blízkost domova – to všechno vám dává pocit, že byste tu ještě chvíli mohli žít. Město dýchající svou imperiální tradicí si mě díky půlročnímu bližšímu vztahu prostě získalo.

Autorka je doktorandka teorie práva.

Hlavní novinky