Přejít na hlavní obsah

Čtyři měsíce na Baltu

Na Erasmu v estonském Talinnu se rozhodně nudit nebudete.

Když jsem vloni na jaře dodělával bakalářskou práci a připravoval se na státnice, přidal jsem si k tomu ještě jednu kratochvíli, a to zařizování studijního pobytu v zahraničí na první semestr navazujícího magisterského studia.

Musím uznat, že šlo o dobrou motivaci pro úspěšné završení studia i zvládnutí přijímaček. Abych neztrácel čas s přílišnou administrativou, volba padla na program Erasmus+, v rámci kterého můj obor Informační studia a knihovnictví spolupracuje s několika univerzitami.

Hostitelskou institucí se nakonec stala Tallinn University v hlavním městě Estonska, jehož název nese ve  jménu. Při volbě cílové země mě vedla spíše moje zvědavost a zájem o tento malý národ než konkrétní studijní cíle nebo preference. A jak se tedy žilo a studovalo v nejsevernější pobaltské republice, kde byla mimo jiné vyvinuta známá služba Skype a jejíž e-government je uváděný za příklad po celém světě?

Na Tallinn University v současnosti studuje kolem 10 tisíc lidí a vyučuje zde asi 500 akademiků. Pestrost národností studentů a vyučujících zajišťuje mezinárodní atmosféru. Přednášky probíhají hlavně v nově zrekonstruovaném kampusu poblíž starého města a kolejí.

O zajímavé kurzy není nouze. Po nelehkém rozhodování jsem si nakonec zapsal Úvod do teorie HCI, Základy programování v jazyce Java, Ruský jazyk a Informační vyhledávání. Častým doplňkem kontaktní výuky je e-learning, který se odehrává jak v systému Moodle, tak na blozích, kde jsme během semestru probírali četbu i úkoly. Výzvou bylo každý týden několikahodinové trénování ručního psaní cyrilicí.

Co se týče zázemí pro studium, je na tom univerzita velmi dobře. Studenti mají k dispozici počítačové učebny, studijní středisko s dlouhou otevírací dobou, dvě kantýny a tři kavárny pro setkávání. Kontrast k  moderní architektuře kampusu ztělesňuje poněkud zašlá hlavní budova univerzitní knihovny, k níž to z kampusu trvá dobře 30 minut pěšky.

Na rozmanitost volnočasových aktivit si rozhodně nelze stěžovat. Když pominu nejrůznější výlety a akce místního studentského spolku a ESN Tallinn (mezinárodní síť Erasmus studentů), můžete zajít na filmy do univerzitního kina, na veřejné přednášky nebo vyzkoušet třeba taiči. Kdo by ale zůstal pouze na univerzitě, přišel by o hodně.

Centrum Tallinnu tvoří jednak zachovalé historické jádro, ale také moderní výškové budovy, které dokládají ambice přiblížit se co nejrychleji Západu. Do toho všeho si ještě domyslete socialistická sídliště nebo tradiční dřevěné domy. Starou část jsem si oblíbil nejvíce v noci, kdy v potemnělých uličkách není téměř nikdo.

Život proudí samozřejmě i mimo střed města. Stačí se vzdálit o pár ulic nebo bloků a narazíte třeba na starou rybářskou čtvrť Kalamaja, kde se na alternativních akcích nebo v hip kavárnách potkávají místní.

Co se týče Estonců, jsou sice zdvořilí, ale na první pohled spíš uzavření. Zkuste se však s někým seznámit osobně a zjistíte, že prvotní dojem je velmi často mylný. Estonskou populaci tvoří z jedné čtvrtiny ruská komunita, takže se znalostí ruštiny se neztratíte.

Díky výhodné pozici a dobrému spojení lze z Tallinnu vycestovat během pár hodin do některé ze sousedních zemí. Zájemci o přírodu a trekking ocení specifickou krajinu, která je typická nížinami, březovými lesy a bažinami.

Blog autora o studijním pobytu v Estonsku.

Hlavní novinky