Přejít na hlavní obsah

Je úžasné, jakou míru svobody si divadlo vybojovalo

Ředitel Centra experimentálního divadla Petr Oslzlý vzpomíná na začátky divadla Husa na Provázku.

Ředitel Centra experimentálního divadla Petr Oslzlý.

Téměř od úplného začátku působí v divadle Husa na provázku současný ředitel Centra experimentálního divadla Petr Oslzlý. Zažil v něm mimo jiné léta, kdy musel obhajovat každou inscenaci a kdy všechny hry procházely složitým procesem schvalování. „Hned první dramaturgický plán, který jsem psal pro sezonu 1972/73, mi cenzurní kontroloři skoro celý škrtli, takže jsem přes noc musel s kolegy vymyslet novou variantu,“ vzpomíná Oslzlý, který je absolventem filozofické fakulty.

Co všechno pro vás znamenaly kontroly cenzorů?
Protože v roce 1968 stáli v čele kulturního pohybu především spisovatelé, zaměřovali se v období normalizace cenzoři hlavně na hlídání slov. Hlídat divadelní akci, to se jim moc nedařilo. My jsme se deklarovali jako divadlo autorské, až na výjimky jsme neinscenovali nezávisle na nás napsané dramatické texty. Většinu scénářů jsme si psali sami, takže jsme se při schvalování hájili, že scénář ještě není vytvořen, a jen jsme popsali, o čem to bude. Vyžadovali po nás tedy takzvané schvalovací zkoušky, které bývaly asi týden před premiérou, a při nich jsme vždycky svedli ten hlavní boj. Šlo svým způsobem o zázrak, jakou míru svobody si naše divadlo dokázalo vybojovat.

Husa na provázku vznikla jako experimentální divadlo a dodnes takové je. Nezměnila se ale za ta léta definice divadelního experimentu? Je váš přístup pro diváky pořád překvapující?
Já experiment nevnímám tak, že jeho účelem je překvapit nebo šokovat. Experiment je základem tvůrčí práce a divadlo, které ho při své práci nepoužívá, ztrácí svoji životnost. Jde o postup práce a ten, myslím si, stále praktikujeme a pořád jej rozvíjíme.

Nicméně minimálně na začátku váš přístup k divadlu nebyl běžný. Jak na něj diváci reagovali?
Na začátku je třeba šokovalo, že nečíslujeme sedadla. Ale to nešlo, když jsme pro každou inscenaci budovali jiný tvar hlediště. Dnes už to nikoho nepřekvapí. Naším východiskem byla takzvaná nepravidelná dramaturgie, která posléze ovlivnila všechny složky divadelního tvaru. A především jsme byli úplně prvním českým divadlem, které začalo soustavně pracovat v nedivadelním prostoru, v prostředí výstavního sálu, který jsme předělali na variabilní divadelní prostor. Při některých jeho variacích jsme diváky vtahovali do hry přímo, fyzicky, a někdy jsme s nimi manipulovali i proti jejich vůli. Pak musíte počítat s tím, že člověk není připraven a nemusí mu to být milé. Já třeba, když jdu do divadla, kde se něco takového dá čekat, to už umím odhadnout a sedám si tak, abych do hry vtahován nebyl.

Přitom by člověk čekal, že zrovna někdo jako vy se experimentů bude chtít účastnit.
Dělám to proto, že chci pozorovat, jak při zapojení do hry diváci reagují. U našich experimentů tohoto typu se všichni diváci nakonec podvolili. I když se někdy bránili, nikdo neprotestoval. Bylo to dáno tím, že jsme byli generačním divadlem, kde stejně staří lidé hráli pro přibližně stejně staré publikum.

Dnes ale už generačním divadlem nejste.
Samozřejmě, zatímco my jsme stárli, přicházela do našeho hlediště mladá generace, ale přitom nám zůstávala věrná i ta naše, takže se divácké věkové spektrum rozšiřovalo a dnes zahrnuje všechny generace, i když ta mladá převažuje. Důležité je, že zde zůstává atmosféra jakési názorově spřízněné komunity. Stejně jako v hledišti dochází ke generační obměně, je tomu tak i v souborech. Takže v Huse na provázku i v HaDivadle dnes působí herci všech generací.

 

Festival Duha v Brně
Brněnské divadlo Husa na provázku koncem září oslavuje 45. odehranou sezonu. Připomíná si ji hned devíti dny plnými inscenací, koncertů a happeningů, které všechny společně dostaly označení festival Duha v Brně.

Diváci na něm mohou vidět mimo jiné derniéru inscenace Trosečník III s Bolkem Polívkou nebo přijít na happeningové přejmenování uličky Václava Havla s názvem Ať žije Václav! Třetí den festivalu nese název Zde není muzeum: Woodstock v Anthroposu a je speciálně určen pro studenty.

Kdy a kde se koná?

23. září - Pavilon Anthropos

17:00–18:30
Woodstock v Brně (odpoledne v duchu rockové hudby 60. let)

17:00–19:00
Anthropos open (bezplatná prohlídka pavilonu Anthropos)

18:00–18:15
Kdo je tady mamut, ty huso? (pravěká psychedelie herců divadla Husa na provázku)

19:00
Václav Havel: Prase aneb Václav´s Havel hunt for a pig (inscenace divadla Husa na provázku režírovaná Vladimírem Morávkem)

20:30–22:00
Koncert Jana Budaře a Eliščina Bandu

Různá překvapení se předpokládají

Hlavní novinky