Přejít na hlavní obsah

Mezinárodní vědecká rada ocenila, že se Masarykova univerzita zlepšuje

Na svém historicky druhém zasedání rada složená ze špičkových vědců hodnotila, kam se škola za rok posunula.

Zasedání začalo ve vile Tugendhat. (zleva) Členové rady Thomas Henzinger a Josef Jiřičný, prorektor MU Petr Dvořák, členové rady Peter Williamson a Marie-Janine Calic, tajemnice rady Mary O'Connell, kvestorka Marta Valešová a rektor Mikuláš Bek.

V uplynulých dnech se v Brně sešla Mezinárodní vědecká rada Masarykovy univerzity, která byla ustavena v minulém roce. Její členové se seznámili s tím, kam se univerzita za uplynulý rok posunula, a jak se vypořádala s doporučeními, které od zahraničních expertů získala před rokem.

Radu tvoří čtyři mezinárodně respektovaní odborníci, a to profesor Josef Jiřičný z Curyšské univerzity, profesor Peter Williamson z Cambridgeské univerzity, profesor Thomas A. Henzinger z rakouského Institutu pro vědu a technologie a profesorka Marie-Janine Calic z Mnichovské univerzity. Interní podporu Radě má na starosti molekulární bioložka Mary O´Connell, která působí na Muni od roku 2014 v rámci programu ERA Chair.

Rektor Mikuláš Bek při úvodním slovu ve vile Tugendhat setkání zdůraznil, že Masarykova univerzity se zlepšila v mezinárodním hodnocení a posunula se ve dvou prestižních žebříčcích – The Times Higher Education a Quacquarelli Symonds na vyšší pozice. Prorektor pro výzkum Petr Dvořák také připomněl velmi pozitivní posun v oborovém žebříčku, tzv. Nature Index, který sleduje dopad publikací v nejvlivnějších vědeckých časopisech světa. Nature Index nezahrnuje humanitní a společenské vědy, ale pro zbytek univerzity je plně vypovídající.

Dvořák také shrnul opatření univerzity reagující na první doporučení rady. Nejvíce se projevila v revizi financování vědy z interní Grantové agentury MU, a to především ve vytvoření prestižního grantu Muni Award. Ten je určený pro externí zahraniční vědce a aktuálně se o něj uchází deset špičkových odborníků.

Podotkl také, že se připomínky Mezinárodní vědecké rady MU výrazně promítly také do přípravy žádosti o institucionální akreditaci, kterou univerzita v těchto dnech podala.

Pracování jednání na rektorátu. Prorektor Michal Bulant představuje institucionální akreditaci.

Na letošním setkání Mezinárodní vědecké rady se diskutovala mimo jiné otázka interního hodnocení a rozdělování finančních zdrojů v rámci univerzity, související s probíhající změnou hodnocení výzkumu v České republice. Dalšími tématy bylo zvýšení mobility postdoků, implementace náročných standardů doktorského studia včetně přijímacího řízení nebo obecné zvýšení atraktivity univerzity pro špičkové zahraniční zájemce o akademické pozice.

Velmi intenzivní diskuze proběhla také na setkání s proděkany pro výzkum a doktorské studium. Zde se řešila mnohá úskalí a záludnosti implementace doporučení rady a padlo mnoho nových nápadů na změny do budoucnosti.

Úvodní setkání a jednání rady se uskutečnilo ve vile Tugendhat.

Předseda rady profesor Jiřičný ihned po setkání zdůraznil, že členové rady si odnášejí velmi pozitivní dojem z toho, že univerzita má vůli a energii se měnit. „Příjemně nás překvapilo, že za rok se tady změnila řada společných věcí a také jsme viděli, že postoj jednotlivých fakult k našim doporučením je velmi vstřícný a konstruktivní a změny se dějí na všech úrovních.“

Hlavní novinky