Přejít na hlavní obsah

Předsedou Mezinárodní vědecké rady Masarykovy univerzity se stal Josef Jiřičný

Světoznámý expert na molekulární biologii bude předsedat nové radě, která MU pomůže s rozvojem vědy.

Do konce listopadu by mohla Masarykova univerzita získat první doporučení od nově vytvořené Mezinárodní vědecké rady MU. Tu tvoří čtyři uznávaní odborníci, z nichž tři se v uplynulých dnech sešli v Brně. Ze svého středu si zvolili také předsedu, kterým se stal profesor Josef Jiřičný z Curyšské univerzity.

Podle jeho slov je mezinárodní vědecká rada velmi důležitá, protože nikdo nemůže dobře hodnotit kvalitu vlastní práce a je klíčové získat názor lidí, kteří nejsou součástí dané instituce. „Analyzujeme způsoby vědecké práce a můžeme je srovnávat s jinými institucemi. Můžeme nezávisle hodnotit, jak si univerzita vede, jak se stará o rozvoj vědy, jak zlepšuje své standardy a také jak dbá o vzdělávání nové generace vědců,“ přiblížil činnost rady Jiřičný.

Nová rada se v Brně setkala se členy vedení univerzity i jednotlivých fakult. Získané informace nyní budou její členové zpracovávat a do konce listopadu připraví zprávu, která by měla obsahovat i první doporučení změn.

Prioritou budou podle Jiřičného taková opatření, která nezatíží rozpočty a nebudou kvůli nim nutné změny předpisů. „Myslím, že rychlého pokroku se dá dosáhnout v oblasti náboru studentů, doktorandů a v internacionalizaci fakult i celé univerzity,“ přiblížil Jiřičný oblasti, kterých se mohou doporučení rady týkat.

Kromě něj jsou členy nového orgánu profesor Peter Williamson z Cambridgeské univerzity, profesor Thomas A. Henzinger z rakouského Institutu pro vědu a technologie a profesorka Marie-Janine Calic z Mnichovské univerzity (LMU).

Hlavní novinky