Přejít na hlavní obsah

První fáze příprav projektu CEITEC dokončena

ImageBrněnské vysoké školy dokončily první fázi příprav projektu Středoevropský technologický institut (CEITEC), který se stane centrem excelentní vědy v Brně. Projekt CEITEC byl již zařazen na seznam velkých projektů, jenž je přílohou návrhu Operačního programu Věda a výzkum pro inovace. Cílem projektu je vytvořit podmínky a zázemí pro rozvoj výzkumu biotechnologií, biomedicíny a pokročilých materiálů.

„Připravili jsme projekt, který zde vytvoří fungující evropské centrum excelence a povede k pozvednutí regionu a posílení jeho konkurenceschopnosti v rámci Evropy,“ řekl rektor MU Petr Fiala. Zdůraznil, že brněnské univerzity již prokázaly schopnost propojit základní a aplikovaný výzkum, dosahovat ve vědě excelentní světově uznávané výsledky, zajistit financování vědy i realizaci velkých investic do stavby budov. Připomněl zřízení center pro transfer technologií na obou univerzitách a fungující spolupráci s firmami.
Základem projektu CEITEC je vybudování a přístrojové vybavení centrálních laboratoří, které budou sloužit týmům vědců z různých oborů. Jejich propojení přinese zásadní pokrok například při hledání způsobů léčby rakoviny, nových materiálů, zdokonalení bezdrátové komunikace apod. Výzkum bude koncentrován do čtyř center, která se zaměří na biologický výzkum, biomedicínský výzkum, ochranu zdraví zvířat a lidí a vývoj pokročilých materiálů a technologií.

Image
Výzkumné centrum pro přírodní vědy a medicínu bude umístěno v blízkosti kampusu Masarykovy univerzity v Brně-Bohunicích. Vizualizace: A-Plus a.s.

Výzkumné centrum pro přírodní vědy a medicínu bude umístěno v blízkosti Univerzitního kampusu Masarykovy univerzity v Brně-Bohunicích, centrum pro materiálové vědy je plánováno v sousedství univerzitního areálu VUT Pod Palackého vrchem. Náklady na jejich vybudování byly spočítány na 10 miliard korun, z toho 2,5 miliardy na stavbu budov a 7,5 miliardy na pořízení špičkového přístrojového vybavení. Plánovaný termín dokončení je v roce 2015. V budoucnu by měl CEITEC nabídnout až šest set nových pracovních míst.

Hlavní novinky