Přejít na hlavní obsah

Žebříček vysokých škol THE: Masarykova univerzita je skokan roku

V žebříčku zemí s rozvíjejícími se ekonomikami Muni poskočila o třináct příček. Je to největší posun ve střední a východní Evropě.

Masarykova univerzita si jako jediná v České republice meziročně polepšila ve specializovaném žebříčku společnosti Times Higher Education – Emerging Economies University Rankings 2018, který se zaměřuje na země s rozvíjejícími se ekonomikami.

Do letošního přehledu více než 350 univerzit ze 42 zemí se dostalo 51 univerzit ze středo- a východoevropských zemí, ale jen tři z nich dosáhly oproti loňsku lepšího umístění - slovinská Univerzita v Lublani, maďarská Semmelweisova univerzita a česká Masarykova univerzita. A právě Muni se posunula nejvíc, když zaznamenala postup o třináct příček na aktuální 83. místo. Naopak Univerzita Karlova se v žebříčku propadla o devět míst na 48. místo a ČVUT vypadlo z první stovky, když kleslo o 49 míst na 145. pozici.

„Žebříčky se neustále rozrůstají o nové univerzity ze zemí, které výrazně investovaly do rozvoje vysokého školství, a mnohé tradičně úspěšné vysoké školy se tak vlivem této sílící konkurence ze svých pozic propadají. Přesto se naše univerzita dokázala posunout výš. Jakýkoliv posun směrem nahoru je o to cennější,“ řekl rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek.

Kromě střední a východní Evropy jsou v celkovém žebříčku zastoupeny také univerzity z Ruska, Číny, Indie, Turecka nebo Brazílie. Českých univerzit se v něm objevilo celkem třináct, v rámci první stovky se však kromě Masarykovy univerzity umístila jen Univerzita Karlova. Ze středo- a východoevropských zemí je pak nejlepší estonská Univerzita v Tartu. Žebříčku všech rozvíjejících se zemí vládnou instituce z Číny a Ruska.

Hodnocení je založeno stejně jako u THE globálního žebříčku na 13 indikátorech, které pokrývají oblast vzdělávání, výzkumu a internacionalizace. U regionálního hodnocení jsou však váhy jednotlivých indikátorů mírně upraveny, aby lépe odpovídaly danému regionu. Je zde menší váha v indikátoru počtu citací, naopak větší důraz je kladen na podíl zahraničních studentů a akademiků, na publikace se zahraničním spoluautorem nebo na příjmy z aplikační sféry.