Přejít na hlavní obsah

Univerzita připravila novou nabídku studijních programů

Původní počet 600 otevíraných studijních programů sníží Masarykova univerzita v přijímacím řízení pro akademický rok 2019/20 na 400.

S novou nabídkou studijních programů, které už odrážejí platnou novelu vysokoškolského zákona, přichází jako jedna z prvních v Česku Masarykova univerzita. Původní počet 600 otevíraných studijních programů univerzita v přijímacím řízení pro akademický rok 2019/20 sníží na 400, nabídne však nové možnosti výběru studijního plánu.

Nabídkou univerzita reaguje na trendy na trhu práce i změny v potřebách a očekáváních samotných studentů, kteří budou moci rozšířit získané poznatky napříč obory a zároveň v některých případech odložit volbu specializace na později.

„Masarykova univerzita využila příležitost, kterou zavedla novela vysokoškolského zákona. Splnila náročné podmínky a získala oprávnění sama si vytvářet a schvalovat studijní programy. Díky tomu můžeme nyní připravit takové studijní programy, které vychází ze skutečných potřeb nejen trhu práce, ale i studentů, a současně zvýší konkurenceschopnost naší univerzity v celosvětovém měřítku,“ řekl rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek. Například v posledních letech stále atraktivnější studium informatiky tak budou moci do svých studijních plánů zařadit i studenti ekonomie, sociálních nebo humanitních věd.

Zpřehlednění nabídky studijních programů umožnilo zavedení nové podoby studijních plánů. Na Masarykově univerzitě tak bude možné absolvovat jednooborové studium, jednooborové studium se zvolenou specializací, nebo volit kombinaci hlavního a vedlejšího oboru v rámci takzvaného sdruženého studia.

„Zavedení nové struktury předpokládalo dohodu napříč univerzitou na tom, jak bude vše fungovat při zohlednění specifik jednotlivých fakult a vědních oborů. Výsledkem je systém, který v mnoha případech umožní studentům doplnit si studium hlavního oboru o obor vedlejší ze zcela jiné oblasti, vyučovaný leckdy i na odlišné fakultě, a vytvořit si tak absolventský profil s vysokou mírou uplatnitelnosti na trhu práce,“ vysvětlil prorektor pro studium Michal Bulant.

Finální podobu celé nabídky 400 studijních programů zveřejní univerzita 1. listopadu 2018 s otevřením přijímacího řízení pro akademický rok 2019/20. „Do té doby je potřeba dokončit náročný proces vnitřní akreditace, který již podle nových pravidel zajišťuje univerzitní Rada pro vnitřní hodnocení,“ upřesnil Bulant.

Hlavní novinky