Přejít na hlavní obsah

Ministerstvo ocenilo univerzitu za odpovědné zadávání veřejných zakázek

Masarykova univerzita patří v Česku mezi průkopníky v oblasti vyhodnocování zakázek nejen podle nejnižší ceny.

Za Muni cenu z rukou náměstka ministryně práce a sociálních věcí Robina Povšíka převzala kvestorka Masarykovy univerzity Marta Valešová.

Ocenění za zavádění principů společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek a za přínos k jeho rozvoji v České republice udělilo včera Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo zemědělství dvěma institucím: Masarykově univerzitě a Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.

Za Masarykovu univerzitu cenu z rukou náměstka ministryně práce a sociálních věcí Robina Povšíka převzala kvestorka Masarykovy univerzity Marta Valešová. „Soutěžení nejen na cenu je příležitostí jak pro odpovědné zadavatele, mezi které chceme jako univerzita přirozeně patřit, tak pro dodavatele, kterým záleží nejen na maximalizaci zisku,“ uvedla Valešová.

Veřejné zakázky je dnes totiž možné efektivně zadávat tak, že zadavatel nejen nakoupí potřebné zboží, služby nebo stavební práce, ale současně zohlední související společenské, širší ekonomické a environmentální aspekty.

Masarykova univerzita v posledních letech tímto způsobem vysoutěžila například dodávku mikin z organické bavlny a tato veřejná zakázka je prezentována i na webu Evropské komise jako příklad dobré praxe odpovědného nákupu textilu. Jednou z podmínek zakázky bylo nevyužívání geneticky modifikované bavlny nebo skutečnost, že při výrobním procesu nabízeného produktu nebyla zneužita dětská práce, byla dodržována pracovní doba a další podmínky úmluv Mezinárodní organizace práce.

Podobným způsobem univerzita postupovala i při soutěžení tisku univerzitního měsíčníku Muni. Předmětem hodnocení zakázky byla nabídková cena společně s náklady dojezdnosti a ekologicky šetrné plnění, tedy papír z udržitelných zdrojů a šetrná polygrafická výroba.

„Velkou přidanou hodnotu vidíme v upuštění od hodnocení veřejných zakázek pouze na nejnižší cenu. Tam, kde je to přínosné, vždy zvažujeme využití necenových kritérií a hodnocení kvality. Velkou inspiraci jsem načerpali na setkáních se zahraničními zadavateli zejména z Velké Británie a Nizozemska, kde se na rozdíl od Česka hodnocení na nejnižší cenu používá velmi omezeně," vysvětlil vedoucí odboru veřejných zakázek Masarykovy univerzity Martin Hadaš.

Důraz je naopak kladen na získání tzv. hodnoty za peníze. Jednou z metod kvalitativního hodnocení, se kterou se univerzita v zahraničí seznámila, je i Best Value Approach, jehož prvky se nyní snaží do zadávání zavádět.

Budoucnost? Standard pro celé Česko

Předávání cen se odehrálo na konferenci Odpovědné veřejné zadávání 2018 s podtitulem Společenská odpovědnost a kvalita ve veřejných zakázkách. Debatovali na ní odborníci z České republiky i ze zahraničí na téma, proč společensky odpovědný přístup může přinést zvýšení kvality zadávání veřejných zakázek.

„Naším cílem je, aby se společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek stalo standardem v České republice. Ocenění jsme předali těm, kteří k jeho rozvoji v naší zemi významně přispěli a kteří tento přístup komplexně implementovali ve svých organizacích,“ řekl náměstek Povšík.

Ministerstvo práce a sociálních věcí chce koncept společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek rozšířit mezi veřejné zadavatele v celé České republice. Od zahájení projektu Podpora implementace a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání v březnu 2016 byla tato konference jednou z více než 50 akcí, kterých se zúčastnilo více než 1200 osob.

Hlavní novinky