Přejít na hlavní obsah

Čestný doktorát Masarykovy univerzity převzal Michael P. Seng

Americký právník stojí za čtvrtstoletím spolupráce mezi John Marshall Law School v Chicagu a Právnickou fakultou MU.

Čestným doktorem Masarykovy univerzity se dnes stal americký právník Michael Paul Seng, který působí na John Marshall Law School v Chicagu a zabývá ústavním právem, právní komparatistikou, systémem federálního soudnictví ve Spojených státech amerických a také bytovým právem a otázkami spravedlivé bytové politiky. Stojí také za čtvrtstoletím spolupráce mezi jeho domovskou institucí a Právnickou fakultou MU.

Profesor Seng je také ředitelem John Marshall Fair Housing Legal Support Center – instituce, která se zaměřuje na vzdělávání veřejnosti a poskytování právní pomoci soukromým i veřejným subjektům v oblasti bydlení. Během své kariéry získal zkušenosti také v advokacii i u soudních institucí a je stále zván jako konzultant k soudům.  

Na počátku 90. let zapojil do projektu Americké advokátní komory, jehož cílem bylo podpořit rozvoj právního státu v zemích bývalého východního bloku. Především díky činnosti profesora Senga došlo v tomto období také k navázání a rozvoji vzájemné spolupráce mezi Právnickou fakultou MU a John Marshall Law School.

Spolupráce přináší studentům možnost zúčastnit se přednášek a diskuzí se zahraničními odborníky nejen z akademického prostředí, ale i s významnými osobnostmi z právní praxe a z veřejného a politického života v USA. Studenti Právnické fakulty MU mají dále díky spolupráci možnost také absolvovat studijní pobyt na partnerské instituci ve Spojených státech.

Ve svém proslovu označil Seng vztah s Právnickou fakultou MU a možnost pracovat s tamními studenty a vyučujícími za jednu ze svých nejzásadnějších životních zkušeností. Věnoval se ale také úvahám o právním státu. „Dnes znovu sledujeme zpochybňování právního státu ve Spojených státech i jinde. Iracionální obavy, nedostatek respektu ke kolektivním i individuálním právům, narůstající nerovnost zejména z hlediska příjmů a distribuce bohatství, a neschopnost dohlédnout za situace, které se nás bezprostředně týkají, to vše zpochybňuje právní stát,“ uvedl ve své řeči. Dodal, že jeho generace věřila výroku papeže Pavla VI. „Toužíte-li po míru, snažte se o spravedlnost.“

Profesor Seng se narodil v roce 1942 v Cedar Rapids v Iowě do rodiny s českými kořeny. Vysokoškolské vzdělání získal na University of Notre Dame a na Notre Dame Law School.

Hlavní novinky