Přejít na hlavní obsah

Konference mladých chemiků poprvé "na východě"

Na přelomu srpna a září se v Brně v hotelu Continental uskutečnil pátý ročník mezinárodní konference mladých výzkumných pracovníků z oboru chemie a ekologie "Younger European Chemists’ Conference". Účastníci konference ve věku od 21 do 35 let přijeli do Brna z celé Evropy. Přednášky pětadvaceti z nich, shrnující výsledky jejich magisterských a doktorských prací, byly doplněny o příspěvky hostů z řad renomovaných vědců, z nichž lze za všechny jmenovat prezidenta mezinárodní chemické společnosti IUPAC Leiva Sydnese či profesora Geralda Pattendena z Anglické královské chemické společnosti. Lákadlem pro mladé vědce byla soutěž o pět nejlepších a nejlépe prezentovaných prací.

Všichni účastníci, tj. 115 studentů z 25 států, představili na posterech výsledky svých výzkumů. "Na konferenci se dostavilo také šest účastníků z České republiky, a to ze všech významných vysokých škol, na nichž se studuje chemie, včetně Karlovy univerzity, VUT v Brně a ČVUT v Praze," říká RNDr. Jan Taraba, Ph.D., z PřF, který uspořádání konference v Brně inicioval a spoluorganizoval. Pět nejlepších prací vybrala mezinárodní odborná porota, jíž předsedal dr. Eric Wharton, a výhercům byly uděleny Evropské medaile za výzkum, jakož i finanční odměny. Nejvyšší ocenění v hodnotě 1000 euro získal Javier García-Martínez ze Španělska, cenu v hodnotě 500 euro Huw Tanner z Anglie a další tři ceny v hodnotě 200 euro putovaly do Německa, Nizozemí a Ruska.

Hlavním organizátorem a odborným garantem celé akce je po celých pět let konání konference společnost SET for EUROPE z Velké Británie v čele s dr. Ericem Whartonem. Partnerem v místě konání pak letos byla Masarykova univerzita Brno a Česká chemická společnost. "Já sám jsem se před dvěmi lety ještě jako doktorand MU zúčastnil této konference v Grenoblu," říká Jan Taraba a dodává: "Tehdy jsem po konferenci navrhnul, že by se mohla v budoucnu uspořádat také v Brně. Dr. Warthon s tímto nápadem souhlasil a nám se nakonec za nezištné a nedocenitelné pomoci kolegů z PřF MU Zdirada Žáka a Pavla Kubáčka podařilo konferenci uspořádat." Záštitu nad konferencí převzala ministryně Petra Buzková, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, hejtman Stanislav Juránek, Jihomoravský kraj, primátor Richard Svoboda, Magistrát města Brna a v neposlední řadě rektor MU Petr Fiala, který konferenci spolu s děkanem PřF MU Milanem Gelnarem a náměstekem pro vědu a VŠ MŠMT ČR Petrem Kolářem také navštívil.

V minulosti se této konference zúčastnil mimo jiné také nositel Nobelovy ceny a čerstvý držitel čestného doktorátu Masarykovy univerzity profesor Jean-Marie Lehn. Ten také převzal odborný dohled nad výběrem prací prezentovaných v rámci letošního ročníku. "Konference se v minulosti konala zatím pouze v Londýně, Heidelbergu, Grenoblu a Turíně, letos byla tedy poprvé pořádána v zemi bývalého východního bloku," uzavírá Jan Taraba.

Hlavní novinky