Přejít na hlavní obsah

Filozofická fakulta MU nově nabízí studium jazyka a reálií Vietnamu

Program se bude hodit lidem, kteří mají všeobecné kulturní zájmy, nebo by se v Asii časem rádi pohybovali pracovně.

V novém bakalářském studijním programu s názvem Vietnamistika se začne od nadcházejícího akademického roku učit na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity (FF MU). Protože byl program akreditován teprve nedávno, běží do něj až do 11. srpna dodatečné přijímací řízení. Absolvování programu určeného prezenčním studentům může být atraktivní pro ty, kteří by v této oblasti do budoucna chtěli podnikat, nebo pro lidi se širokými kulturními zájmy o Asii jako takovou.

Akreditovat program bylo v dlouhodobém plánu univerzity. „Vedle přednášek a jazykové výuky jsou součástí studia mimo jiné návštěvy vietnamské komunity a poznávání tradic, zvyklostí, svátků a pokrmů. Program umožní zúčastnit se studijních pobytů ve Vietnamu, ale i v jiných asijských a zejména západních zemích, a získat tak široký přehled o historii, ekonomice a mezinárodních vztazích,“ přiblížil Michal Schwarz, vedoucí Semináře vietnamských studií FF MU.

Znalost asijské etikety a pravidel osobního styku lze podle Schwarze využít v mnoha zaměstnáních. Právě v práci se totiž projevují kulturní odlišnosti, které můžou spolupráci bránit. „Obecně si lidé například těžko zvykají na to, že z druhé strany někdy nebývá respektován osobní prostor. Nebo na to, že jednorázový styk nemá v Asii váhu. Důkazem skutečného zájmu jsou pouze pravidelné osobní kontakty,“ doplnil Schwarz.

Modelovým uchazečem o studium jsou například Vietnamci, kteří se narodili v Česku a chtějí se věnovat svým kulturním kořenům, lidé z firem a budoucí podnikatelé, kteří by chtěli kdekoliv v Asii působit nebo tam hledat zaměstnance, či osoby s všestrannými kulturními zájmy.

Aby bylo možné zajistit studentům patřičnou zahraniční zkušenost, je bakalářské studium čtyřleté a ne tříleté, jak je v Česku zvykem. Masarykova univerzita tím zavádí nový model studia, protože stejně jako na západních univerzitách ho bude následovat jen jeden rok magisterského studia. Profil programu se přitom neorientuje jen na Vietnam, ale i na další země jihovýchodní Asie, Jižní Koreu a Mongolsko.

Kromě dodatečného přijímacího řízení do nově akreditovaného programu Vietnamistika, je možné se na Filozofické fakultě MU do 11. srpna hlásit ještě do dalších programů. Jejich seznam je k dispozici na webu fakulty.

Hlavní novinky