Přejít na hlavní obsah

Video: Od Mašínové po Schwarzenberga. Osobnosti debatovaly o sametové revoluci

Podívejte se na videozáznamy ze tří debat, které hostil Festival 30 let svobody pořádaný Masarykovou univerzitou.

Hosté třetí debaty na téma Od Listopadu k dnešku (zleva): Josef Jařab, Miroslav Vaněk, Eliška Wagnerová, moderátoři Jiří Voráč a Adéla Elbel a dále Petr Zeman, Anna Šabatová a Karel Schwarzenberg.

Od 16. do 18. listopad se v Univerzitním kině Scala konal festival připomínající události sametové revoluce. Tři rozsáhlé besedy, které se konaly v jednotlivých dnech akce, se postupně pokusily o vzpomínku i reflexi událostí roku 1989 i přerodu společnosti, který následoval. Moderování besed se ujali přímý aktér sametové revoluce v Brně a filmový vědec Jiří Voráč a performerka Adéla Elbel.

Listopad v národních a mezinárodních souvislostech

Hosté: Zdena Mašínová, Kateřina Šimáčková, Jiří Černý, Petr Oslzlý, Milan Uhde a Jiří Gruntorád

Listopad v Brně

Hosté: Vojtěch Šimíček, Břetislav Rychlík, Michal Přibáň, Zdenka Rusínová a Roman Švanda

Od Listopadu k dnešku

Hosté: Miroslav Vaněk, Eliška Wagnerová, Josef Jařab, Anna Šabatová, Petr Zeman a Karel Schwarzenberg


Hlavní novinky