Přejít na hlavní obsah
Debata na téma demokracie v Univerzitním kině Scala, zleva Pavel Hošek, Stanislav Balík, Kateřina Šimáčková, Michael Žantovský,Jiří Hanuš, Roman Joch, Ivan Šedivý a Petr Oslzlý.

Fotoreport: Masarykovy dny otevřely debatu o demokracii

Březnová akce připomněla 170 let od narození Tomáše Garrigua Masaryka.

Masarykova univerzita zahájila na začátku března novou tradici. U příležitosti výročí narození prvního československého prezidenta, jehož jméno univerzita sama nese, protože právě on byl dlouholetým bojovníkem za její vznik, se konal první ročník Masarykových dnů s podtitulem Hovory o demokracii. 

Akce začala v úterý 3. března na Komenského náměstí, kde je před budovou Masarykovy univerzity od roku 2000 umístěna socha TGM.

Sešli se zde nejen představitelé Masarykovy univerzity, ale také města Brna a Jihomoravského kraje.

Rektor Martin Bareš se poklonil Masarykově památce.

Akce se zúčasnil také slovenský velvyslanec v ČR Peter Weiss.

Československou hymnu a hymnu Hej Slované! zazpíval sbor Láska opravdivá.

Akce pokračovala v Místodržitelském paláci. Večer otevřel svým projevem rektor Bareš, který připomněl Masarykovu odvahu, když se nebál z přesvědčení postavit většině, ať už šlo o hilsneriádu nebo boje o pravost rukopisů.

Následovala přednáška amerického historika Andrewa J. O´Shaughnessyho nazvaná The Illimitable Freedom of the Human Mind: Thomas Jefferson’s Idea of a University (Neomezitelná svoboda lidské mysli: Idea univerzity Thomase Jeffersona).

Večer v Místodržitelském paláci zakončil koncert s podtitulem T. G. Masaryk a hudba.

Druhý den ve středu 4. března pokračovala akce v Univerzitním kině Scala. Mimořádně byl na místě Archivem MU vystaven obraz Františka Hlavici: Masaryk poprvé na půdě univerzity v roce 1924.

Návštěvníci si také mohli prohlédnout první pamětní knihu Masarykovy univerzity, do které první zápis zanesl právě TGM.

Ve foyer kina mělo speciální prodejní akci nakladatelství Munipress, které nabízelo se slevou knihy spojené s demokracií, Masarykem a historií univerzity.

Odpolední program zahájil prorektor Jiří Hanuš.

Diváci se sešli na projekci klasického amerického snímku Dvanáct rozhněvaných mužů.

Po filmu následovala debata s podtitulem Hovory o demokracii. Zúčastnili se jí zleva teolog Pavel Hošek, politolog Stanislav Balík, ústavní soudkyně Kateřina Šimáčková, ředitel Knihovny Václava Havla Michael Žantovský, jako moderátor Jiří Hanuš, publicista Roman Joch, historik Ivan Šedivý a rektor JAMU Petr Oslzlý.

Záznam projevu rektora Martina Bareše a přednášky Andrewa J. O´Shaughnessyho z Místodržitelského paláce a záznam debaty z kina Scala připravujeme. Streamová videa zatím najdete na Facebooku: den jedna a den dva

Hlavní novinky