Přejít na hlavní obsah

Prezident jmenoval nové profesory. Třináct je z MUNI

Prezident ČR Miloš Zeman podepsal ve středu 17. června na návrhy vědeckých a uměleckých rad vysokých škol jmenovací dekrety 80 profesorů.

Petr Štourač působí mimo jiné jako ředitel Simulačního centra Lékařské fakulty MU

Rozhodnutí prezidenta republiky podléhá kontrasignaci předsedou vlády. Jmenovací dekrety předá ministr školství, mládeže a tělovýchovy. Slavnostní akt by se měl uskutečnit ve čtvrtek 2. července od 11 hodin ve Velké aule Karolina Univerzity Karlovy. Celkem třináct z nově jmenovaných profesorů působí na Masarykově univerzitě.

Na návrh Vědecké rady MU byli jmenováni:

Ulf Büntgen, Ph.D.
pro obor: Fyzická geografie
působí na Přírodovědecké fakultě MU

doc. MUDr. Julie Dobrovolná, Ph.D.
pro obor: Patologická fyziologie
působí na Lékařské fakultě MU

Julie Dobrovolná působí na Ústavu patologické fyziologie Lékařské fakulty MU.

doc. Ivan Foletti, MA, Docteur ès Lettres
pro obor: Dějiny umění
působí na Filozofické fakultě MU

Ivan Foletti je vedoucí centra raně středověkých studií

doc. MUDr. Tomáš Freiberger, Ph.D.
pro obor: Lékařská imunologie
působí na Lékařské fakultě MU

doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
pro obor: Ekotoxikologie
působí na Přírodovědecké fakultě MU

doc. RNDr. Jan Hrbáč, Ph.D.
pro obor: Fyzikální chemie
působí na Přírodovědecké fakultě MU

doc. PhDr. Ladislav Kesner, Ph.D.
pro obor: Dějiny umění
působí na Filozofické fakultě MU

doc. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D.
pro obor: Politologie
působí na Fakultě sociálních studií MU

doc. MUDr. Petr Štourač, Ph.D.
pro obor: Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie
působí na Lékařské fakultě MU

doc. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D.
pro obor: Hospodářská politika
působí na Ekonomicko-správní fakultě MU

Zdeněk Tomeš je vedoucí katedry ekonomie.

doc. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D.
pro obor: Lékařská farmakologie
působí Lékařské fakultě MU

Na návrh vědecké rady MENDELU byla jmenována:

doc. RNDr. Jana Řepková, CSc.
pro obor: Speciální produkce rostlinná
působí na Přírodovědecké fakultě MU

Na návrh vědecké rady UK byla jmenována:

doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.
pro obor: Občanské právo
působí na Právnické fakultě MU

Markéta Selucká z katedry občanského práva

Hlavní novinky