Přejít na hlavní obsah

O post děkana Ekonomicko-správní fakulty MU se ucházejí Špalek a Valouch

Volba kandidáta na děkana, který ve funkci vystřídá Antonína Slaného, se odehraje 4. září. Do funkce by měl nastoupit od 1. listopadu.

Jiří Špalek a Petr Valouch

Dva kandidáti se budou ucházet o post děkana Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v nastávající volbě. Do termínu pro podávání přihlášek uchazečů o funkci ji dodal bývalý dlouholetý vedoucí katedry veřejné ekonomie Jiří Špalek a současný proděkan pro kombinované studium a celoživotní vzdělávání Petr Valouch. Volit se bude v pátek 4. září.

Nový děkan povede fakultu od 1. listopadu 2020 po uplynutí druhého mandátu Antonína Slaného, který už se o pozici nemůže ucházet. Samotné volbě bude předcházet prezentace vizí obou kandidátů a diskuse se studenty a zaměstnanci, která se chystá na 2. září a bude se od 13 hodin odehrávat ve fakultní aule.

Jiří Špalek, který je dnes ředitelem Laboratoře experimentální ekonomie, sází do značné míry na akcent na internacionalizaci. „Po čtyřech letech bych chtěl odevzdávat akademické obci fakultu mezinárodní, a to jak v oblasti úrovně výuky, tak i po stránce vědeckovýzkumné. Fakultu, která promlouvá ke společnosti a která vychází vstříc poptávce po odborné spolupráci ze strany soukromého i veřejného sektoru. Fakultu, která svou nepochybnou přednost – vysokou míru organizační kultury – umí proměnit v produkci úspěšných absolventů a excelentních vědeckovýzkumných výstupů,“ uvádí Špalek ve svém programovém prohlášení, které je stejně jako u druhého kandidáta dostupné v Informačním systému MU.

Petr Valouch se chce zaměřit mimo jiné na řešení příčin studijní neúspěšnosti na fakultě, podporovat další mezifakultní a mezinárodní spolupráci s potenciálem rozvoje multidisciplinárních studijních programů a výzkumných aktivit. „Mojí vizí je, že fakulta v roce 2024 nabízí moderní studijní programy akademického i profesního směru, které respektují aktuální požadavky na trhu práce a které jsou založené na kvalitní a společensky významné vědecko-výzkumné činnosti v oblasti základního i aplikovaného výzkumu. Výzkum přitom musí být podpořený spoluprací s aplikační sférou, zahraničními partnery a výzkumníky. Do všech těchto aktivit by se měli také výrazně zapojit studenti,“ shrnuje Valouch a rozvádí to ve svém programovém prohlášení.

Hlavní novinky